Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dofinancování sociálních služeb

Tento dotační program je v letošním roce vyhlašován nad rámec v současné době probíhajícího víceletého dotačního programu Kofinancování sociálních služeb. Důvodem pro vyhlášení jednoletého dotačního titulu je udržení rozsahu a kvality zavedených sociálních služeb na území statutárního města Plzně s ohledem na změnu socioekonomických podmínek, v jejichž kontextu a souhrnu vznikají zejména v posledním roce vyšší náklady na provoz sociálních služeb při dodržení jejich základních zákonných standardů.
O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které poskytují sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Plzeň, Plzeňského kraje a jiných měst. Žadatel může žádat o dotaci pouze na sociální službu, která je zařazena do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje.

Žádost o poskytnutí dotace je možné podat pouze prostřednictvím aplikace E-Dotace.

Termín pro podání žádosti: od 13. června 2023 do 14. července 2023.

Částka žádosti může být maximálně ve výši 15% rozpočtu příslušné sociální služby na rok 2023.
Další informace viz přílohy.

Kontaktní osoba:
Bc. Tereza Šlajsová., slajsovat@plzen.eu, tel. 378 033 356, 725 780 768.

Stav: SBĚR ŽÁDOSTÍ UKONČEN