Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Svátek sociálních služeb ANDĚL druhým rokem jinak

I přes slibný začátek října, který dával naději tomu, že největší svátek plzeňských sociálních služeb - galavečer ANDĚL, který každoročně oceňuje všechny, kteří nezištně pomáhají, i ty, kteří s velkou láskou pečují, 10. prosince 2021 bude a zazáří v plném lesku. Tím více, že ani rok předchozí jeho konání neumožnil. Vlivem pandemické situace, která přinesla řadu nezbytných opatření, se však 10. prosince světla ve velkém sále Měšťanské besedy nerozsvítila, radost a dojetí nedostaly prostor, který jim po právu náleží. Historicky 15. galavečer, který tradičně připravuje magistrátní Odbor sociálních služeb společně s Kanceláří primátora a měl být symbolickým dárkem pro všechny, bez nichž bychom jako společnost nemohli existovat, skončil dříve, než mohl vůbec začít. Přesto má své anděly. Jak náleží a doba nepříznivá umožňuje, bylo v den původního konání předáno zmíněným odborem na dvě stovky ocenění: ANDĚL 2021 dobrovolníkům činným v sociální oblasti, Andělské ruce 2021 pracovníkům v sociálních službách (jmenný seznam je uveden v příloze), titul Dobrá duše 2021 a cena nejvyšší: Zlatý Anděl 2021. V ten samý den, tedy v pátek 10. prosince, symbolicky v 10.12 h, obdržely všechny organizace i děkovnou videozdravici primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a rezortní náměstkyně primátora Mgr. Elišky Bartákové.

Ocenění Dobrá duše 2021 je určena partnerům, kteří významně pomohli městu, když bylo třeba, nebo pro město vykonávali činnost nad rámec svých povinností.
Za rok 2021 proto byly uděleny tituly Dobrá duše:
• Doc. Janu Váněmu, Ph.D., a jeho týmu, za dlouhodobou a přínosnou spolupráci FF ZČU s městem v oblasti sociálních služeb;
• Mgr. Karolíně Vodičkové, MBA, a týmu oddělení sociálního bydlení Magistrátu města Plzně za profesionální a lidské nasazení v rovině pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení a bez domova;
• PhDr. Janu Šlajsovi, Ph.D., LL.M., a týmu EUC Kliniky Plzeň za příkladnou součinnost s městem v rámci antigenního testování a očkování ohrožených skupin proti C-19;
• Mgr. Bohumile Hajšmanové a týmu Domovinky – sociální služby, o.p.s. za spolupráci s městem při zajištění antigenního testování na C-19;
• Bc. Vlastimile Fajfrlíkové a týmu MDC Totem za spolupráci s městem v rovině plošné registrace plzeňských seniorů na očkování proti koronaviru;
• Mgr. Džemalu Gërbanimu a týmu Domova sv. Františka MCHP za profesionální přístup a nasazení v boji s koronavirovou pandemií v prostředí osob bez domova;
• Bc. Michaele Stehlíkové, pod jejímž vedením byl zajištěn provoz krizového centra pro osoby bez domova v období arktických mrazů v areálu DEPO2015;
• Bc. Veronice Rožánkové za dlouholeté kvalitní vedení jazykových kurzů pro cizince v rámci projektů města Podpora integrace cizinců na lokální úrovni.

Ani pro letošek, bohužel, nezůstala uzavřena nejsmutnější kategorie – Anděl in memoriam. Poslední pocta, Anděl navždy, byla předána dceři Mgr. Evy Weinfurterové, bývalé vedoucí oddělení sociální péče FN Plzeň, za dlouholetou činnost a lidský přístup při řešení složitých životních situací.

Ocenění nejvyšší - Zlatý Anděl pro rok 2021 - a vstup do pomyslné síně slávy právem náleží paní Ludmile Ševčíkové za dlouholetý, neúnavný lidský a kulturní přínos plzeňské seniorské veřejnosti a klientům sociálních služeb.

Děkujeme všem oceněným a blahopřejeme!

Více fotografií najdete v naší fotogalerii.