Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Pozvánka na výstavu

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Vás zve na výstavu "Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký a barokní doba.", která byla 21. 10. 2021 zpřístupněna veřejnosti. Součástí výstavních posterů jsou QR kódy směřující na videa s tlumočením do znakového jazyka, kterého se zhostili tlumočníci SNN v ČR, z.s., Spolku neslyšících Plzeň, p. s.

Projekt zpřístupnění výstavy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Výstava potrvá až do 26. 3. 2022.