Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Lions Club Plzeň Ladies v postkovidové době 2021

4 akce – 700 účastníků – předáno 123 000 Kč

Období přísných protiepidemických opatření poznamenalo i činnost našeho dámského klubu. Přesto jsme věřily, že naše „hodina pomoci“ přijde a snažily se na ni připravit. Jak se nám to povedlo, posuďte sami. Své aktivity jsme zahájily ihned po uvolnění protiepidemických opatření.

3.6.2021 – jsme uspořádaly koncert pro Viktorku nazvaný Pocta Haně Hegerové v rámci našeho cyklu TROCHU LÁSKY NEUŠKODÍ. Písně v podání Dua Musette každého velice zaujaly, Jiří Hlobil vše dokonale spojil svým průvodním slovem. Sál Západočeské galerie byl zaplněn v max. povolené kapacitě, tj. 50 účastníků. Maminka čtyřleté Viktorky Černé převzala částku 10 000 Kč na rehabilitační přístroj motomed.

20.6.2021 – jsme uspořádaly 3. golfový charitativní turnaj v Darové – GOLF LIONS MASTERS pod záštitou a za aktivní účastí Vojtěcha Trapla, 1.guvernéra D 122.
Obdiv a poklonu si zasloužilo všech 42 hráčů, všichni hru dokončili. Každý si sáhl v nejparnějším dni léta na dno svých sil. Celkem se účastnilo vč. doprovodného programu 50 osob Z výtěžku akce byl předán šek v hodnotě 50 000 Kč „Pestré psí asistenci“ na výcvik psů pro postižené děti regionu.

22.9.2021 – jsme uspořádaly 3. charitativní varhanní koncert v katedrále sv. Bartoloměje pod záštitou biskupa Tomáše Holuba. Koncert byl věnován terénním službám plzeňských seniorů, které navazují první kontakt s rodinou, poskytují pečovatelskou či ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. Přítomné pozdravil primátor města Plzně Martin Baxa.
V programu vystoupili s velkým úspěchem operní pěvkyně Miriam Čížková, regenschori katedrály Aleš Nosek a Plzeňský dětský sbor, který oslavil 40 let od založení. Večerem důstojně provázel Jiří Hlobil. Po koncertě seznámil arch. Jan Soukup s pozoruhodnými informacemi spojenými s dokončenou rekonstrukcí katedrály. Kapacita katedrály byla zcela naplněna 400 účastníky koncertu, kteří projevili velké nadšení a díky.
Terénním službám byla věnována částka 40 000 Kč na vzdělávací kurz Bazální stimulace v praxi.

14.10.2021 – jsme uspořádaly dobročinný koncert Touch of Gospel v kostele u františkánů
Tento plzeňský sbor pod vedením Michala Beránka slaví 20 let od svého založení. Neopakovatelná atmosféra prosycená pozitivní energií nadchla všech 200 přítomných. Členky klubu nabídly před kostelem vhodně volené občerstvení. Výtěžek 23 000 Kč byl předán Rané péči Kuk, která pečuje o 80 rodin s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od 0-7 let.

Lions Club Plzeň Ladies je relativně nový. Za tři roky své existence předal potřebným 352 000 Kč. Vedle toho jsme se zapojily obdobně jako ostatní kluby i do dalších užitečných aktivit. Podpořily jsme lionscamp a bílou pastelku, provádíme screening Lví očko v MŠ, sbíráme brýle pro třetí svět, šily jsme roušky, pekly jsme vánoční cukroví pro sestřičky do fakultní nemocnice, přispěly jsme též na pomoc poškozeným tornádem.

Z výčtu akcí dámského klubu LC Plzeň Ladies je zřejmé, že snaha pomoci potřebným je stále živá a klub je dobře připraven na aktuální společenské potřeby. Kolektivní zapojení členek násobí radost z dosažených výsledků. Tyto výsledky posilují vzájemné vztahy, sounáležitosti a inspirují k nalézání nových vtipných a účinnějších forem společensky prospěšných aktivit. Stále jsme si vědomy toho, že spolehlivým základem pro další zvyšování kvality činnosti je trvalé upevňování vzájemných přátelských vztahů a jednoty.


Děkuji proto všem členkám jménem paní prezidentky Evy Dortové za aktivní podíl na všech činnostech, za naplňování lionských myšlenek a za příjemné chvíle strávené při naší užitečné spolupráci.


Jana Flanderová,
členka LC Plzeň Ladies,
PDG 2008-9