Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Lidé bez domova v zimě nezůstanou bez pomoci

I v letošním roce, po loňské dobré praxi, bude opět hlavní distribuční středisko „zimního vybavení“ pro lidi bez domova v Humanitárním skladu Diecézní charity Plzeň v Cukrovarské ulici č. 16 (dále jen HS). Kontaktním pracovníkem pro distribuci bude vedoucí HS, paní Iveta Lukešová (tel. 731 433 018, e-mail: iveta.lukesova@dchp.charita.cz)

Terénní pracovníci jednotlivých organizací pracujících s lidmi bez domova mohou „zimní vybavení“ distribuovat svým klientům sami, ale po zkušenostech z minulého roku je kladen větší důraz na evidenci vydaných věcí. V minulosti docházelo ke zneužívání bezplatného výdeje opakovaným čerpáním vybavení stejnými klienty. Tomu bychom v letošní sezóně rádi předešli, proto zavádíme dokument s názvem „čestné prohlášení,“ které vyplní terénní pracovník s klientem v době předání. Protokol je poté neprodleně doručen do HS k rukám paní Lukešové. Prázdný formulář protokolu najdete v příloze.
Několik sad „zimního vybavení“ si organizace mohou po předchozí domluvě s paní Lukešovou  v HS převzít předem, ale další sady obdrží a po dodání odpovídajícího počtu „čestných prohlášení“. Při každém převzetí „zimního vybavení“ v HS sepisuje pracovník organizace  „předávací protokol“ (příloha č. 2)
„Zimní vybavení“ si mohou klienti vyzvednout v HS rovněž osobně na základě vypsané „doporučenky“, která je celoročně využívána na výdej ošacení a nábytku. Je na pracovnících organizací, aby ve spolupráci se svými klienty vyhodnotili vhodnější způsob a místo výdeje.
Souhrn pravidel pro výdej „zimního vybavení“ najdete v příloze č. 3.