Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Informační kampaň k aktivaci nekontaktních zákazníků zaniklých energetických společností

Cílem kampaně je vyhledat a zaktivovat dosud nekontaktní zákazníky po krachu skupiny BOHEMIA ENERGY, tj. ty, kteří dosud nevyvinuli aktivitu k ukončení režimu dodavatele poslední instance (DPI), neuhradili žádnou zálohu, ani nevyvinuli jakýkoli jiný kontakt s DPI. Tito klienti budou často z řad zranitelných skupin, senioři, osamělí lidé, kteří se v dané situaci neorientují nebo o ní dokonce nevědí, nebo ji nejsou schopni bez Vaší pomoci vyřešit.

Níže je možné si stáhnout manuál pro zástupce spolupracujících organizací, které mohou při kontaktu s daným klientem využít. Podrobnější informace nabízí web ERÚ a webové stránky jednotlivých DPI.