Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Další vlna úspěšných cizinců

V pondělí 13. 12. 2021 a v úterý 14. 12. 2021 převzalo na 210 cizinců, včetně dětí, osvědčení a dárek za úspěšné absolvování jazykových kurzů češtiny, které v rámci projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021 realizovalo město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Dle slov lektorky, Veroniky Rožánkové, obdrželi ocenění za píli a snahu, i v době covidové, kdy všichni museli studovat on-line, a z rukou projektové manažerky zmíněného odboru, Terezy Šlajsové, následně obdrželi dárek s dobrotami, který pro ně nachystal obchod La Formaggeria Gran Moravia. „Je obdivuhodné, kolik cizinců, toužících po zdokonalení konverzace v českém jazyce, si najde cestu do Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň, která pro nás jazykové kurzy češtiny, v letošním roce v 11 jazykových úrovní, pořádá. Je vidět, jak moc těmto lidem na zapojení do společnosti záleží a s jakým odhodláním jdou po cestě k lepšímu životu v našem městě,“ dodává rezortní náměstkyně Mgr. Eliška Bartáková, která má pořádající odbor ve své gesci.