Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

PF 2021

V samém závěru velmi složitého roku, dovolte mi poděkovat z celého srdce Vám, poskytovatelům sociálních služeb. Vám, milí kolegové a kolegyně - Vám a Vašim týmům za neskutečnou obětavost, profesionalitu, každodenní nasazení a perfektní spolupráci v zájmu zajištění bezpečného prostředí Vašich služeb a ochrany Vašich klientů.
Za celý Odbor sociálních služeb MMP přeji všem dobrým lidem požehnané vánoční svátky plné lásky, souznění a snad i klidnějších dnů, společně s vírou a nadějí, že rok 2021 nás odmění za vše, co jsme letos původně chtěli, ale nějak to nevyšlo…
 Alena Hynková