Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Opatření Vlády ČR týkající se zdravotních a sociálních zařízení

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
zakazuje:
1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
 přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
 návštěv nezletilých pacientů,
 návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,


2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
 třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
 třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:
 nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.