Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Děkujeme Vám, naši Andělé….

Celých třináct let se pravidelně koncem roku slétali v Plzni „andělé“ na jedno místo. Jejich galavečer v režii magistrátního Odboru sociálních služeb a Kanceláře primátora, v rámci kterého jim město Plzeň děkovalo za neúnavnou práci, obětavost a lásku, byl důstojným ceremoniálem a opravdovým andělským svátkem. Snad to bylo tou poslední třináctkou, umocněnou ještě magickým pátkem třináctého, na který připadl loňský 13. Andělský slet a vyšší moc způsobila, že se večer 11. prosince 2020 v Měšťanské besedě nepotkali plzeňští dobrovolníci a pracovníci v sociálních službách v plném lesku.
„Anděl 2020 už navždy ponese smutnou připomínku časů, které nám všem změnily život a zároveň bude synonymem bezmezné obětavosti, empatie, solidarity, pomoci a lásky k bližnímu, jež právě nesmírně těžké období umocnilo. Není náhodou, že město Plzeň má Anděla ve svém erbu. Je tím možná předurčeno, že naše město bude navždy pod ochranou andělských křídel. A měsíce nedávné nám dávají za pravdu – bez Vás, naši úžasní a vzácní Andělé, bez Vašich rukou a srdcí, které pomáhaly, chránily a pečovaly, bychom rok 2020 zvládli v Plzni jen velmi, velmi obtížně, možná vůbec,“ říká primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, který, shodně jako náměstkyně primátora pro kulturu, památkovou péči a oblast sociálních věcí Mgr. Eliška Bartáková, zaslali všem nominovaným svá osobní videoposelství, symbolicky 11.12., v 11.12 h.
„Je mi velmi líto, že zrovna v tak zátěžovém roce, kdy sociální služby zakouší nesmírně vyčerpávající období, není možné se osobně potkat a poděkovat těm, bez nichž se naše společnost neobejde. Ocenění Anděl 2020 a Andělské ruce 2020 bylo tak zaměstnanci magistrátního Odboru sociálních služeb distančně předáno 330 dobrým lidem, kteří se nezištně rozdávají každý den v zájmu potřebných, sociálně znevýhodněných, nemocných a osamělých seniorů. Titul Anděl navždy 2020 byl in memoriam udělen PhDr. Josefu Cerhovi, dlouholetému řediteli organizace Tyfloservis, za jeho osobní přínos rehabilitaci a zvýšení komfortu života osob se zrakovým postižením a panu Aloisi Machovi, zakladateli Senior Kapely, za jeho vytrvalou podporu aktivního života seniorů v Plzni,“ dodává rezortní náměstkyně Mgr. Eliška Bartáková.
„Ocenění Dobré duše 2020 bylo, prostřednictvím jejich ředitelů, mimořádně předáno hned devíti týmům plzeňských sociálních a zdravotních služeb, které odhodlaně, s vypětím všech sil a především úspěšně, směrem ke svým klientům, bojovaly téměř po celý rok se zákeřným nepřítelem: Městskému ústavu sociálních služeb v Plzni, Dětskému centru Plzeň, Městské a Diecézní charitě Plzeň, Domovince – sociální služby, domovu Senior rezidence Terasy, domovu SeneCura MOPT Plzeň, domovu Baculus ve Vejprnicích, Ústavu pro seniory v Třemošné, Hospicu sv. Lazara v Plzni a Mezigeneračnímu dobrovolnickému centru TOTEM,“ doplňuje vedoucí zmíněného odboru Alena Hynková.
Přijměte, prosím, naše srdečné díky za vše, co pro naše město a jeho občany činíte, a to nejen dobách mimořádných… Děkujeme Vám za všechny, k nimž se skláníte a kterým dodáváte sílu v časech dobrých i zlých…