Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

SLUŽBA SENIOR EXPRES POSILUJE O SEDMÝ VŮZ

Město Plzeň eviduje od zahájení služby Senior Expres v dubnu 2014 mimořádný zájem dříve narozených a zdravotně postižených o tento unikátní systém dopravy. K maximální spokojenosti plzeňské veřejnosti 70+ sloužilo do srpna šest vozů Senior Expres, se začátkem školního roku vyjelo do ulic metropole sedmé vozidlo.

Vozový park teď aktuálně čítá sedm vozů, nicméně demografie je neúprosná a zájem seniorů trvale roste. Snažíme se na tuto skutečnost flexibilně reagovat, ale je třeba si uvědomit, že náklady na provoz nejsou zanedbatelné. I přesto město vstřícně přistupuje k této skutečnosti - je si vědomo, že seniorská populace představuje více než čtvrtinu plzeňského obyvatelstva a proto každoročně posiluje o jeden až dva vozy,“ uvádí Alena Hynková, vedoucí magistrátního Odboru sociálních služeb.

Od 1. září občanům města starším 70 let tak slouží sedm shodně označených vozů VW Caddy. Provoz služby platí město prostřednictvím svého odboru sociálních služeb.

Počet přepravených osob neustále stoupá, prozatím nejvyšší počet přepravených osob, celkem 1460, využilo službu v říjnu 2018, tedy měsíc po zařazení šestého vozidla do provozu. Dlouhodobě se pohybujeme na úrovni 1400 klientů za měsíc. Plzeňské městské dopravní podniky evidují s každým dalším vozem uvedeným do provozu zhruba 200 osob měsíčně přepravených navíc. Ani tak ale služba nepokrývá potřeby plzeňských seniorů – dlouhodobě je z kapacitních důvodů každý měsíc odmítnuto na 260 zákazníků – od zahájení v dubnu 2014 Senior Expres přepravil 55 000 klientů,“ doplňuje Alena Hynková.

V kontrastu s tímto číslem je fenomén jízd, které jsou zájemci stornovány – za rok 2019 je průměr 180 stornovaných jízd měsíčně. „Jsme toho názoru, že pokud by k těmto zrušeným jízdám nedocházelo, zvýšila by se efektivita celé služby. V této souvislosti uvažujeme o evidenci storna dle zákazníka a jednou z variant je zavedení blacklistu zákazníků, kteří služby zneužívají a blokují bez omluvy stávající kapacitu. S tím úzce souvisí modernizace call centra, které v novém režimu začne fungovat od září. Call centrum zjednoduší objednávání díky propracovanému systému čekání hovorů. Zákazníci neuslyší obsazovací tón, ale budou zařazení do fronty volajících. Operátor call centra bude dostávat informace o počtu čekajících hovorů a v závislosti na frontě může urychlit objednávání i díky novému rezervačnímu systému, který dle čísla volajícího bude schopen dohledat základní informace o zákazníkovi a přiřadit je bez ručního zásahu k objednávce,“ dodává Jiří Ptáček, ředitel plzeňských dopravních podniků, které pro město službu k plné spokojenosti zajišťují.