Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Pozvánka na konferenci DOBRÁ PRAXE 2019

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem Informačního a poradenského centra Západočeské univerzity v Plzni bychom Vás rádi pozvali na konferenci DOBRÁ PRAXE 2019, která se bude opět věnovat sdílení dobré praxe ve vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Konference se uskuteční ve dnech 23. a 24. října 2019 v prostorách bývalého nádraží Jižní předměstí, dnes Moving station, v Plzni.

Konference je určena zejména pro pedagogické pracovníky a pracovníky v  oblasti vzdělávání, pro poradenské a podpůrné pracovníky a dále pro  pracovníky v sociálních službách, pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a také pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají. Účast na konferenci je bezplatná.

Konference DOBRÁ PRAXE 2019 je financována ze zdrojů Evropské unie a je  pořádána v rámci projektu "Vzděláním k úspěchu bez bariér" (reg. číslo  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942), který naše pracoviště aktuálně realizuje.

Více informací o projektu a o konferenci naleznete na webových stránkách: www.bezbarier.zcu.cz

Registrační formulář pro přihlášení na konferenci DOBRÁ PRAXE 2019 naleznete zde: https://bezbarier.zcu.cz/konference-dobra-praxe/registrace

V případě Vašich dotazů se na mě prosím neváhejte obrátit.

Mgr. Michaela Vondřichová
Informační a poradenské centrum ZČU
Univerzitní 20 (UI 213), 301 00 Plzeň
tel.: 377 631 358