Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Letní intenzivní škola pro děti s OMJ byla opět úspěšná

Již pátou v pořadí byla Letní intenzivní škola pro děti s odlišným mateřským jazykem, kterou v pátek 23. srpna 2019 slavnostně zakončila rezortní náměstkyně primátora Eliška Bartáková předáním osvědčení a dárků dětem, které úspěšně prošly týdenním intenzivním kurzem češtiny.

Je obdivuhodné, jak se děti dokáží vybičovat a i když mají ve škole volno, tráví o své vůli týden v kolektivu neznámých účastníků jen proto, že mají chuť a zájem zdokonalit se v českém jazyce. Těší mě, že tímto způsobem umožňujeme i těm nejmladším zapojit se s co možná nejmenšími problémy do české společnosti a přivyknout našemu vzdělávacímu systému“ uvedla Eliška Bartáková.

Projekt na integraci cizinců, v rámci kterého byla letní škola realizována, je zaměřen na všechny generace, které se chtějí integrovat do naší společnosti a žít zde jako každý z nás. Letošní kurz byl opět zcela naplněn a i vstřícným přístupem lektorky splnil nejen naše, ale zejména dětská očekávání“ uvedla Tereza Šlajsová, projektová manažerka Odboru sociálních služeb MMP. „Je zajímavé sledovat, jak děti pomalu ztrácí ostych a snaží se pochytit co nejvíce, nadšení, s jakým přistupují ke každé vykládané látce. Je to o to zajímavější, že děti se schází z různých věkových skupin a z různých zemí. Letošní raritou byli dva sourozenci z Mexika, kdy jeden ze zmíněných by zde chtěl vystudovat architekturu,“ dodala manažerka Tereza Šlajsová.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.