Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

XIII. ROČNÍK KŘESADLO 2018 V PLZEŇSKÉM KRAJI

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Křesadlo 2018 organizovala opět Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Slavnostní akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce. 

Porota, která byla složena ze zástupců pořadatele, partnerů a donátorů, v letošním roce obdržela 46 nominací.

Celý proces oceňování dobrovolníků Křesadlo 2018 byl zakončen slavnostním večerem dne 22. listopadu 2018 v kreativní zóně DEPO 2015 v Plzni od 17 hodin vyhlášením a předáním cen za účasti vrcholných představitelů Plzeňského kraje, partnerů, organizátorů a médií, provázený hudebním doprovodem kapely The Bowře a vystoupením taneční skupiny Boleváček z Bolevecké základní školy.
V průběhu slavnostního večera bylo předáno všem zúčastněným dobrovolníkům současně s malým dárečkem poděkování za dobrovolnickou práci. Dále byly uděleny tři hlavní ceny Křesadlo, dvě zvláštní ceny poroty a jedno zvláštní poděkování in memoriam za dobrovolnické aktivity. 

Více v přiložené tiskové zprávě.