Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

TUCET ANDĚLSKÝCH SLETŮ

Tradiční galavečer plzeňských sociálních služeb připadl tento rok na páteční večer 14. prosince, kdy se velký sál Měšťanské besedy stal dějištěm již dvanáctého Andělského sletu „ANDĚL 2018“, který každoročně v tomto čase pořádá magistrátní Odbor sociálních služeb ve spolupráci s Kanceláří primátora. Sváteční večer v režii města je koncipován jako poděkování dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách.
12. Andělský slet, v rámci něhož vystoupila Cimbálová muzika Milana Broučka, taneční trio SKV Praha nebo formace Blue Wings, přivítal více než 500 hostů, z toho na 200 oceněných, nominovaných čtyřmi desítkami plzeňských organizací. Významným hostem večera byla Nadace Naše dítě a Rossmann, zastoupené Zuzanou Šafářovou a Ivou Kozákovou, z jejichž rukou převzala Věra Kotrbatá, vedoucí zařízení DOZP Nováček Městského ústavu sociálních služeb v Plzni, dar ve výši 300 000 Kč z kampaně Dejme úsměv dětem na podporu rehabilitačních center.

„Jsem nesmírně hrdý na to, že Plzeň je zcela jistě městem s největším počtem andělů. Snad je to symbolicky i tím, že anděla štítonoše máme i v městském znaku. Buďme šťastni, že jsme obklopeni takovým množstvím lidí dobré vůle a že tito lidé nás provází i všedními dny. Poděkování Města prostřednictvím galavečera je tím nejmenším, jak vyjádřit vděk, úctu a uznání každému z těchto neobyčejných a šlechetných,“ přibližuje podstatu slavnostního ceremoniálu primátor města Plzně Martin Baxa, který společně s rezortní náměstkyní Eliškou Bartákovou byly hlavními postavami večera.

Z jejich rukou pak nominovaní převzali titul ANDĚL 2018, ANDĚLSKÉ RUCE 2018 a titul DOBRÉ DUŠE 2018, který letos putoval třem kolektivům: Plzeňským městským dopravním podnikům za službu Senior Expres, týmu Terénní krizové intervence Diecézní charity Plzeň a Odboru bytovému MMP za součinnost při řešení sociálních problémů a společných projektů s Odborem sociálních služeb MMP.

„Andělský slet je neformálním svátkem všech, kteří vědí, že základem štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. A život člověka má smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu více lásky a dobra. Loňský, jedenáctý ročník, přinesl i nový, smutný titul - Anděl navždy. Bohužel, i letos má in memoriam své anděly, i letos navždy odešli ti, kteří službě člověku věnovali celý život,“ dodává s účastí rezortní náměstkyně Eliška Bartáková.
Symbolického uznání in memoriam se tak dostalo Olze Puflerové a Zdeňku Mackovi, angažovaným členům Svazu tělesně postižených, Jiřímu Oudesovi, pedagogovi z organizace TOTEM a Heleně Černíkové, pečovatelce a zdravotní sestře Domovinky – sociální služby, o.p.s.
Ocenění jejich práce převzali z rukou náměstkyně Elišky Bartákové a primátora Martina Baxy rodinní příslušníci a mateřské organizace.

14. prosinec otevřel Andělskou síň již devátému Zlatému Andělovi. Mezi ikony plzeňských sociálních služeb vstoupila nepřehlédnutelná osobnost, neformální autorita, které životní optimismus dává dar přirozeně vychovávat, s nadhledem řídit, s pokorou velet a k dobru a pro dobro vést.
„Zlatého Anděla pro rok 2018 za obdivuhodné nadšení a životní elán směřující k podpoře aktivního života seniorů, a za obětavou a dlouholetou aktivní činnost v čele Svazu důchodců a Seniorů ČR působících na území města Plzně převzala z rukou primátora města Plzně Martina Baxy a rezortní náměstkyně Elišky Bartákové paní Bohumila Šmolíková,“ přibližuje Alena Hynková, vedoucí pořádajícího odboru, v jehož režii se celý galavečer s pestrým programem každoročně odehrává, a uzavírá slovy Jana Wericha: „Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství….“

Více fotografií najdete v naší fotogalerii.