Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociální pracovníci se vzdělávali v problematice Bydlení především

V pátek 16. 11. 2018 proběhl vzdělávací seminář pro sociální pracovníky a aktéry naplňování Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 s názvem „Bydlení především“.

Seminář zorganizoval Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení města Plzně. Vzdělávání se zúčastnili sociální pracovníci z pořádajícího odboru, městských obvodů, pracovníci v sociálních službách plzeňských poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnanci Úřadu práce ČR - kontaktního místa Plzeň – město.

Seminář lektorovali David Valouch, absolvent evropského kurzu pro školitele Bydlení především a Karel Novák, case manager v brněnském projektu „Rapid re-housing“.

Koncept Bydlení především je vytvořen pro osoby, které potřebují intenzivní sociální podporu, aby byly schopné opustit situaci bezdomovectví. Mezi cílové skupiny, kterým Bydlení především pomáhá, patří lidé bez domova s vážným duševním onemocněním či psychickými problémy, lidé bez domova a dále lidé bez domova ve špatném zdravotním stavu, s omezujícími chorobami a postiženími. Bydlení především se ukázalo být efektivní také pro osoby, které zakoušejí dlouhodobé či opakované bezdomovectví a které navíc postrádají i sociální podporu (tzn. pomoc přátel či rodiny) a nejsou součástí žádné komunity.

Od klientů Bydlení především se očekává, že budou dodržovat podmínky svého pronájmu či užívání nemovitosti stejně, jako jakýkoliv jiný nájemník, přičemž se jim dostává podpory, která to umožňuje.
Více o problematice se dočtete v Evropské příručce Bydlení především, která je ke stažení na http://housingfirsteurope.eu/assets/files/2017/05/housing-first-guide-czech.pdf nebo https://hf.socialnibydleni.org/.

Brněnský tým sociálních pracovníků poskytujících lidem podporu metodou Housing First přeložil do českého jazyka tuto sérii videí o kanadském pojetí Housing First a způsobech, jak principy tohoto přístupu zavést do praxe.