Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Plzeň podporuje sociální služby finančně, i školením zdarma

Plzeň dlouhodobě zkvalitňuje síť garantovaných sociálních služeb na svém území. Organizacím, které služby zajišťují, poskytuje nejen významnou finanční podporu, ale také například školí jejich zaměstnance. Projekt realizuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, pro organizace byl zdarma a pokračovat bude i příští rok.

„Celoživotní vzdělávání patří v dnešním světě k profesní nezbytnosti, a to platí i pro oblast sociálních služeb. Ta bohužel dlouhodobě patří k těm nejvíce podhodnoceným. Toho jsme si vědomi, a proto město vychází vstříc této skupině zaměstnanců benefitem v podobě nabídky širokého spektra vzdělávání na klíč,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Cyklus akreditovaných vzdělávacích seminářů realizoval pro zájemce magistrátní odbor sociálních služeb. „V letošním roce jsme připravili čtyři semináře, které se u 140 účastníků setkaly s velmi pozitivní odezvou. Rekordní byl i počet vysílajících organizací, kdy o vzdělávání svých zaměstnanců projevilo zájem 42 partnerských organizací aktivních v sociální oblasti nebo ve veřejné správě“, uvedla vedoucí odboru sociálních služeb Alena Hynková.

Témata si vybraly samy partnerské organizace a také zčásti pořádající odbor, který při výběru zohledňuje reference a doporučení z jiných měst a krajů. „První seminář byl zaměřen na techniky vedení rozhovorů v poradenské činnosti, druhý pořad se věnoval problematice nařízení Evropské komise o nakládání s osobními údaji GDPR, v řadě třetí workshop pak tématu obrany pracovníků před útoky a snahou o manipulaci ze strany klientů a poslední seminář seznámil přítomné s problematikou Psychiatrického minima,“ přiblížil Lukáš Mařan, manažer vzdělávání uvedeného odboru.

Dle náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Elišky Bartákové bude projekt „Vzdělávání na klíč pro pracovníky v sociálních službách“ v režii odboru sociálních služeb pokračovat i v roce 2019. „Snažíme se o komplexní rozvoj sociálních služeb na území města Plzně, kde optimálně nastavená síť je zároveň v souladu s vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Investice do dalšího vzdělávání pracovníků organizací poskytujících tyto služby je tou nejlepší cestou, která šetří čas zaměstnanců, finanční prostředky zaměstnavatelů a v konečné podobě je pro město a jeho občany ziskovou,“ uvedla náměstkyně.