Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

ZMĚNA V OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽBY SENIOR EXPRES

Od 1. 1. 2018 dochází k zásadní změně v systému rezervace jízd u služby Senior Expres. Objednávat bude možné nejdříve 7 dní před plánovanou jízdou. Tato úprava výrazně zjednoduší objednávání, zefektivní využívání služby a povede k uspokojení většího počtu zákazníků.

Dlouhodobě se společně s Plzeňskými městskými dopravními podniky snažíme o to, aby služba SENIOR EXPRES byla co nejdostupnější a vyhověla co nejvíce zájemcům. S rostoucí oblibou zmíněné přepravy a při současném systému blokací 21 dnů před plánovanou jízdou však, bohužel, velmi často dochází k tomu, že se kapacita naplní hned první možný den objednání a nezřídka těsně před plánovanou jízdou je zrušena. Jsme přesvědčeni, že tento problém - se zkrácením rezervací z 21 na 7 dní - odpadne,“ objasňuje Alena Hynková, vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb, který službu zajišťuje.

Její slova doplňuje Jiří Ptáček, dopravně provozní ředitel PMDP: „Máme podloženo, že z důvodu obav o místo ve voze, nemalá množina zájemců objedná termín takzvaně naslepo a s blížícím se termínem pak řeší, zda službu vůbec využijí. Vznikají tak situace, kdy jsou dlouho dopředu vozidla obsazená, ale nakonec se jízda vůbec neuskuteční. Jako stresovou vnímá klient/senior i situaci, kdy si objedná jízdu a tři týdny musí mít na paměti datum a čas. Praxe potvrzuje, že nejednou zákazník opakovaně telefonuje na dispečink, aby se ujistil, zda skutečně jízdu rezervoval, v horším případě zapomene, že si přepravu objednal a vozidlo je přistaveno zbytečně. Těmto situacím se snažíme předejít právě změnou rezervačního systému,“ dodává Jiří Ptáček.