Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Světový den sociální práce 2017

Podpora komunit a udržitelnosti prostředí

Téma Světového dne sociální práce pro rok 2017 vychází z Mezinárodního manifestu (The Global Agenda), ve kterém se - Mezinárodní federace sociálních pracovníků - IFSW, - Mezinárodní asociace škol sociální práce - IASSW a - Mezinárodní rada pro sociální péči - ICSW) zavázaly mimo jiné k prosazování oblasti zájmu důstojnosti a hodnoty člověka.

Děkujeme všem plzeňským sociálním pracovníkům za skvělou spolupráci, profesionální přístup a empatii – jen díky Vám má Plzeň jedny z nejlépe hodnocených sociálních služeb v ČR!