Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Spolupráce města o obvodů v rámci pilotního projektu je klíčová

Město Plzeň uspělo v Operačním programu Zaměstnanost s projektem „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“. Projekt, který bude realizovat Odbor sociálních služeb ve spolupráci s Odborem bytovým MMP po dobu 36 měsíců a který odstartoval 1. března 2017, byl ve středu 15. 3. oficiálně představen spolupracujícím složkám: sociálním odborům plzeňských městských obvodů, neziskovým organizacím a zástupcům Obytné zóny Sylván.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které se nacházejí v bytové nouzi – jedná se o osoby, které nemají vlastní bydlení nebo žijí v nevyhovujícím bydlení - dále pak osoby či rodiny, které vynakládají více jak 40 % svých příjmů na bydlení.

Prvního setkání všech aktérů, které se neslo v duchu nastavení součinnosti a věcné diskuze nad možnými úskalími projektu, se vedle zainteresovaných magistrátních odborů zúčastnila i rezortní náměstkyně pro sociální věci Bc. Eva Herinková, radní pro bytovou oblast Bc. David Šlouf a ředitelé vnitřních úřadů PhDr. Helena Knížová a Ing. Jiří Kozohorský, MBA.