Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociální bydlení v Plzeňském kraji

Dne 2. 11. 2017 proběhla na Krajském úřadě Plzeňského kraje již druhá krajská konference zabývající se sociálním bydlením.
Zúčastnilo se jí bezmála sto účastníků z Plzeňského kraje, ale i z Karlových Varů, Děčína, Kadaně, Chomutova, Kraslic či Sokolova. Spolupořadatelem setkání byla Agentura pro sociální začleňování. Cílem konference bylo sdílet dosavadní zkušenosti se zaváděním a provozováním sociálního bydlení.

V úvodním příspěvku představila Mgr. Karolína Vodičková, MBA z Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně průběh zavádění sociálního bydlení v Plzni. Nyní je těsně před dokončením 13 sociálních bytů, které si účastníci konference v jejím závěru prohlédli. V druhém příspěvku prezentoval Bc. Adam Pospíšil ze společnosti R-mosty projekt „Férové bydlení“, který je zaměřen na zajištění dostupného bydlení pro občany diskriminované na trhu bydlení ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů v Praze a okolí. Doposud se podařilo navázat spolupráci se 16 soukromými vlastníky bytů ochotných poskytnout pronájem matkám samoživitelkám, romským rodinám či dalším osobám v obtížných situacích.

Po úvodních příspěvcích se dále diskutovalo o tématech zavádění systému sociálního bydlení v obcích, sociální práce vázaná na bydlení a bytový fond potřebný pro sociální bydlení. Součástí diskuzí bylo i krátké představení kvalitně fungujícího prostupného bydlení v Rokycanech a životních příběhů dvou z prvních klientů sociálního bydlení v Plzni. Příběh jednoho z nich odkazuje na skutečnost, že do situace bytové nouze z důvodu zdravotních komplikací se může lehce dostat každý z nás, obzvlášť žije-li bez partnera či rodiny.

Konference byla součástí aktivit projektu „Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji“, který díky podpoře z operačního programu Zaměstnanost realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s městy Rokycany, Klatovy, Dobřany a Nýrsko a s Plzeňským krajem. Cílem projektu je zpracovat modelová řešení sociálního bydlení pro zapojená města a zpracovat doporučení pro Plzeňský kraj v oblasti uspořádání sociálních služeb navazujících na sociální bydlení na krajské úrovni. Bližší informace o konferenci i projektu realizovaném v Plzeňském kraji je možné získat na www.plzenske-socialni-bydleni.cz.