Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Šikovné ruce přitáhly desítky zájemců

Příležitost prezentovat vlastní výrobky v rámci Velikonočních trhů v Plzni na náměstí Republiky měli lidé se zdravotním postižením letos již pošesté, symbolicky na Zelený čtvrtek 13. dubna 2017.

Pod názvem Šikovné ruce zmíněnou akci již tradičně pořádá Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně pod záštitou rezortní náměstkyně Bc. Evy Herinkové. „Velikonoční trhy standardně obohacují svými výrobky organizace, které s postiženými dlouhodobě pracují, ať již v rámci chráněných dílen nebo každodenní ergoterapie, např. Centrum pobytových a terénních služeb Zbůch, Sdružení občanů Exodus, Ty a Já, Motýl, Pekařství U mlsného anděla, Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, SNN v ČR, Spolek neslyšících a nedoslýchavých Plzeň nebo Stacionář Človíček. Akce je vítaným zpestřením pro návštěvníky trhů i příznivce zmíněných organizací a je třeba v souvislosti s tím poděkovat i provozovatelům trhů, firmě PROSTR SERVIS, s.r.o., za skutečně velkorysou nabídku v podobě bezplatného pronájmu plochy pro stánky Šikovných rukou a podia, což vnímáme ze strany PROSTR SERVISu jako chvályhodnou podporu aktivního života zdravotně handicapovaných spoluobčanů,“ uvádí rezortní náměstkyně Bc. Eva Herinková.

Akci si nenechal ujít ani primátor města Plzně Martin Zrzavecký, který patří mezi věrné návštěvníky Šikovných rukou. Ten, společně se svojí kanceláří, každoročně nákupem nemalého rozsahu podpoří činnost všech prezentujících chráněných dílen.

I přes nevlídné počasí, které už je takřka koloritem akce, jsme zaznamenali tradičně obrovský zájem o velikonoční dekorace, šperky, stejně jako sváteční dobroty z Pekařství U mlsného anděla,“ uvádí Jarmila Srbková, projektová manažerka pořádajícího magistrátního odboru.

V rámci kulturního programu se na velkém pódiu představila zařízení jako Městský ústav sociálních služeb v Plzni – Denní stacionář Jitřenka, společně s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Nováček, Hudební ateliér Centra pobytových a terénních služeb Zbůch a hudební uskupení spolku Ty a Já, spolek Motýl nebo Základní speciální škola v Plzni s vystoupením zpracovaným podle muzikálu Kočky. Nově byla „ruce“ obohaceny o ukázku znakové řeči v podání Mgr. Hanzlíčka. „Vystoupení sklidila velký ohlas, což jen dokladuje obdivuhodný entuziasmus a nadšení lidí se zdravotním znevýhodněním. Tato akce každoročně otevírá sezónu našeho odboru a je záměrně první v roce – energie účinkujících i vystavovatelů je nakažlivá a to je přesně to, co po dlouhé zimě člověk potřebuje,“ uzavírá Jarmila Srbková.