Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Projekt sociálního bydlení pomáhá a vzdělává

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 proběhl vzdělávací seminář pro sociální pracovníky a aktéry naplňování Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 s názvem „Hodnocení míry potřebné podpory“. Seminář zorganizoval Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení města Plzně. Vzdělávání se zúčastnili sociální pracovníci z pořádajícího odboru, městských obvodů a pracovníci v sociálních službách plzeňských poskytovatelů sociálních služeb. Lektorem byla Milena Johnová z organizace Quip, z. ú.

Sociální pracovník si při práci s klienty pokládá základní otázku: Co potřebuje? Sociální práce musí být poskytována „na tělo“ konkrétního člověka, podle jeho individuálních potřeb. Abychom toto uměli, musíme zjistit, co klient v jednotlivých oblastech života potřebuje, kde potřebuje pomoc a podporu sociálního pracovníka. Podpora by měla být poskytována pouze v rozsahu, který je nezbytný, aby nedocházelo k přílišnému a nežádoucímu opečovávání, které je pro další klientův život kontraproduktivní,“ vysvětluje Karolína Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení zmíněného odboru a garant projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení města Plzně.

Během celodenního semináře se sociální pracovníci učili používat diagnostický nástroj pro zjišťování potřeb klienta a stanovení míry potřebné podpory. Karolína Vodičková upřesňuje: „Uvedeným nástrojem mapuje pracovník například tyto oblasti podpory: činnosti v domácnosti, společenský život, vzdělávání, celoživotní učení, zaměstnání, zdraví a bezpečnost, sociální vztahy, ochranu vlastních zájmů nebo třeba mimořádnou zdravotnickou podporu, Tím se daří sociální práci zacílit přesně na to, co klient skutečně potřebuje.“