Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Plzeňští senioři se vzdělávali

Odbor sociálních služeb MMP ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni a pod záštitou náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí Evy Herinkové reaguje pružně na požadavky dříve narozených zajišťuje jim odborné přednášky se zdravotní tématikou. Třetí pořad tohoto druhu se uskutečnil 18. 10. na půdě zmíněné fakulty a tentokrát na téma: „Degenerativní změny na páteři a hrudníku“ a „Degenerativní změny a deformity hrudníku člověka“. Přednášející MUDr. Otto Kott populárně naučnou formou seznámil posluchače se stavbou, funkcí a nejčastějšími patologickými změnami páteře.
„O přednášky s odbornou tématikou, zvláště z oblasti zdraví je mezi seniory obrovský zájem, takže v tuto chvíli už víme, že cyklus bude pokračovat – téma si vlastně určili účastníci semináře sami. Mnozí z nich si poznatky zapisují a je už takřka tradicí zahrnout přednášejícího dotazy ve vztahu k vlastním potížím – přednáška se tím stává interaktivní záležitostí a díky mimořádné vstřícnosti lektora i lékařskou poradnou zároveň“, říká Jarmila Srbková, projektová manažerka z magistrátního odboru sociálních služeb.