Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Plzeň má pětihvězdičkový domov pro seniory

Od března letošního má Plzeň první pětihvězdičkový domov pro seniory. První poskytovatelem sociálních služeb na území města (a druhým v Plzeňském kraji), který získal toto nejvyšší možné ohodnocení, je Domov pro seniory Senior residence Terasy.

Značka kvality v sociálních službách je jako nástroj a měřítko kvality zcela běžná v mnoha západoevropských zemích. Nyní přichází i do ČR, aby kvalitu sociálních služeb nejen měřila, ale aby dlouhodobě vedla k jejímu zvyšování. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení z jediného úhlu pohledu – z pohledu samotného seniora, resp. uživatele této sociální pobytové služby.
Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout seniorům, kteří vstupují do domova pro seniory, a jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném domově očekávat. Jde o jednoduchý systém externí certifikace těchto zařízení, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do domova pro seniory nový uživatel případně i jeho rodina uvidí, zda jde např. o dvouhvězdičkový nebo pětihvězdičkový domov.

Senior residence Terasy poskytují pobytovou službu v rámci sítě registrovaných sociálních služeb Plzeňského kraje s pověřením výkonu služby obecného hospodářského zájmu. Patří k menším pobytovým službám, pečují o 52 seniorů. „To nám umožňuje důsledně používat individuální přístup k uživatelům,“ říká ředitelka domova Milada Brašnová. „Rovněž můžeme okamžitě uvádět do praxe nové koncepty péče, terapie i všechna zlepšení a hned si od obyvatel domova ověřit zpětnou vazbu,“ dodává ředitelka Milada Brašnová s tím, že možnost přihlásit se k dobrovolnému hodnocení kvality využil domov nejen proto, aby mohl porovnat kvalitu svých služeb s ostatními poskytovateli, ale aby našel nové inspirace k dalšímu zlepšování a posilování trvalého růstu kvality poskytované péče.

Hodnotitelé v závěrečné zprávě uvedli, že péče v domově je na velmi vysoké úrovni. Zařízení má nadprůměrný počet zaměstnanců v přímé péči, kteří uplatňují lidský a laskavý přístup k obyvatelům a zároveň využívají moderní metody péče. Domov nabízí velmi vysokou kvalitu v oblasti stravování, vaří ve vlastní domácí kuchyni, nabízí několik diet a využívá služeb nutričního terapeuta. Obyvatelé si mohou u snídaně a u oběda vybrat ze dvou druhů jídla a z několika nápojů a mohou si říci, kolik jídla chtějí, pro velikost porcí nejsou žádná omezení. Strávníci také oceňují flexibilitu času výdeje jídel. Celkové prostředí domova je velmi dobře uspořádáno, všude je čisto a příjemná vůně.
„Získaného ohodnocení si skutečně moc vážím. Je potřeba si uvědomit, že do tohoto dobrovolného hodnocení se hlásí jen ta nejlepší zařízení, a patřit k nejlepším mezi těmi dobrými, to je určitě velká pocta a velký závazek do budoucnosti. Kvalita se totiž musí po dvou letech obhajovat,“ uvědomuje si hlavní přínos získání nejvyššího ocenění ředitelka domova Milada Brašnová. „Žádný úspěch není jen tak, i za našimi výsledky je tvrdá a trpělivá práce celého kolektivu. Nesmírně si vážím všech zaměstnanců Teras a jsem na ně moc pyšná. Jsou to lidé na správném místě, kteří svoji práci považují za poslání, a proto ji dělají velmi dobře. Dosažení nejvyššího stupně ocenění kvality je pro celý tým novým povzbuzením v náročné práci,“ připomíná ředitelka.

Domov pořádá pro své obyvatele velké množství společenských a kulturních akcí. Na některé z nich senioři vzpomínají i po několika měsících, například na návštěvu v ZOO, na Halloweenský bál, natáčení Plzeňské noci a mnoho hudebních vystoupení. V rámci mezigeneračního setkávání přicházejí na Terasy dobrovolníci, studenti, duchovní, děti ze škol a školek, muzikanti a další. Pod odborným vedením obyvatelé Teras malují obrazy, vyrábějí dárky, pěstují bylinky a květiny… Sami dříve nevěřili, že tak krásné věci dokážou a dnes jejich obrazy zdobí prostory domova. Všechny akce jsou dokumentovány a připomínají je vkusné nástěnky.
„Naše obyvatele podporujeme tak, aby mohli vést spokojený a naplněný život. Nabízíme jim zážitky, které by sami doma neprožili. Všechno naše úsilí směřuje k tomu, aby co nejvíce obyvatel Teras mohlo upřímně říci: Tady jsem doma!“ zdůrazňuje ředitelka Senior residence Terasy Milada Brašnová.
V Plzni, 28.3.2017

Milada Brašnová, ředitelka domova
brasnova@residenceterasy.cz
tel.: 373 302 300-307
www.residenceterasy.cz


Terasy, Terasy, vy naše Terasy,
domove překrásný, domove pestrý a barevný,
zrajete do krásy, jste samý květ,
jste místem pro radost, kde nekončí svět
.“
Úryvek z básně, kterou napsala obyvatelka Teras Zdeňka Krystková