Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Plzeň má nový katalog sociálních služeb

Ucelený přehled veškerých sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně a v nejbližším okolí má od poloviny října k dispozici široká plzeňská veřejnost.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně zpracoval již páté aktualizované vydání: „Poslední Katalog je z roku 2014, a protože vývoj ve službách je poměrně turbulentní, bylo nezbytné vytvořit Katalog nový, který bude návod i pomocníkem – běžné populaci má sloužit především k lepší orientaci v nabídce služeb potřebným, které město dotuje a jejichž kvalitu garantuje. První katalog tohoto druhu vydaný v roce 2005 měl 70 stran, tento, pátý v řadě jich má 208 – co strana, to jedna služba, včetně veškerých kontaktů a stručné charakteristiky. Rozdíl 130 stran - ve srovnání s prvním vydáním - je dokladem, že město intenzivně pracuje na rozvoji sítě sociálních služeb v souladu s potřebami jeho občanů a demografickým vývojem,“ uvedla rezortní náměstkyně pro oblast sociálních věcí Eva Herinková. Podle ní má i v dnešním světě dokonalých technologií a sociálních sítí nezastupitelné místo informační materiál v tištěné podobě – brožura, která nabízí ucelené informace přehledně na jednom místě, by proto neměla chybět v žádné domácnosti. Nikdo nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat pomoc.

Publikace nabízí informace o službách pro seniory, zdravotně postižené, rodiny, děti a mladistvé, služby pro osoby v obtížných situacích, cizince i osoby ohrožené drogovou závislostí. „Uživatelé zde najdou rovněž údaje o službách společných pro více oblastí a nově též kapitolu Úřady a instituce, kde Vám poradí, v níž jsou přehledně uvedeny kontakty a činnosti orgánů veřejné správy obce i kraje, ale mimo to i nabídka služeb Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení nebo Fakultní nemocnice v Plzni,“ upřesňuje Alena Hynková.

Brožura, která nevšední grafikou ctí nový vizuál města, byla vydána nákladem 10 000 kusů – tento náklad byl však během týdne rozebrán. Magistrátní odbor sociálních služeb tak pružně zareagoval a obratem zajistil dotisk nákladem dalších 10 000 kusů – ani tento počet podle všeho nebude konečný. „Pochopitelně nás zájem institucí, poskytovatelů a především veřejnosti těší – je to doklad toho, že informace ve vazbě na zajištění poradenství, pomoci a péče občany města opravdu zajímají,“ doplňuje Alena Hynková.

Distribuce dotisku proběhne poslední říjnový týden. Zájemci si mohou publikaci vyzvednout zdarma na řadě veřejně dostupných míst – vedle magistrátního odboru sociálních služeb například i na úřadech městských obvodů, na služebně městské policie, úřadu práce, v městské knihovně nebo u jednotlivých poskytovatelů nabízených služeb.

Odbor sociálních služeb ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně hodlá v nejbližších měsících celou brožuru zpracovat do elektronické podoby a kompletní Katalog uveřejnit na vlastním webovém portálu Sociální služby města Plzně.