Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Nabídka podpůrné sebezkušenostní skupiny pro lidi z pomáhajících profesí

Od klientů k sobě…
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
práce v pomáhajících profesích klade na člověka velké nároky. Přesto si velká část pracovníků nemůže dovolit řešit v terapii vlastní náročné životní situace. Rádi bychom Vám - osobám, které pomáhají zkvalitňovat životy druhým, umožnili dopřát si možnost zkvalitnit i život svůj (a třeba i svou práci) a přicházíme s nabídkou podpůrné sebezkušenostní skupiny pro lidi z pomáhajících profesí.
Proč skupina? Skupina je jako mikrosvět. O čem byste v individuální terapii vyprávěli, ve skupině žijete. Máte možnost zažít se při setkání s druhými, se sebou, pochopit, zažít, odpustit, dovolit, okusit, vyrovnat se, strávit, nadechnout se, najít se...
Jako způsob práce můžeme nabídnout především práci se skupinovou dynamikou z pohledu psychoanalýzy a gestalt psychoterpapie, ale také „sochání“, Bálintovský způsob práce, praktické nácviky a řadu dalších technik (práce s kameny, symboly, sny atp.).
Jako formu jsme zvolili uzavřená skupinová setkání (složení skupiny je neměnné), které by se konaly od ledna do června vždy 2x v měsíci ve večerních hodinách (volba dne dle možností našich a zájemců) v centru města (pravděpodobně v prostorách Moving Station – Jižní předměstí). Délka jedné skupiny by byla 120 minut.

Více informací v přiloženém letáku.