Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Město obdrželo bezmála milion na podporu integrace

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, zažádalo na počátku letošního roku Ministerstvo vnitra ČR o dotaci v rámci programu „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017“, které jsou realizovány ve městech nebo městských částech usilujících o podporu začleňování cizinců přicházejících za prací a harmonizaci vzájemných vztahů mezi cizinci, jejich rodinami a ostatními obyvateli obce. „Projekty jsou souborem intenzivních a komplexních adaptačních aktivit a opatření, směřujících ke zlepšení vzájemného soužití v dané lokalitě a s důrazem na nejmladší generaci. V případě města Plzně jde od roku 2008 už o sedmý projekt cílený na zkvalitnění integrace a adaptace osob přicházejících za prací – z hlediska efektivity realizovaných emergentních projektů podporovaných ministerstvem vnitra patří Plzeň jednoznačně ke špičce a je vnímána jako průkopník řady inovativních řešení,“ přibližuje rezortní náměstkyně Eva Herinková.

Na základě předloženého projektu obdrželo město Plzeň v minulých dnech Rozhodnutí ministra vnitra ČR o přidělení finanční dotace ve výši 958 900,- Kč na podporu integrace cizinců žijících a pracujících na území našeho města, zejména pak jejich dětí, které navštěvují plzeňské základní školy. Projekt bude realizován Odborem sociálních služeb MMP a Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí, upřesňuje: „Záměr stojí na třech hlavních integračních pilířích: adaptaci dětí s odlišným mateřským jazykem, zdokonalovacím kurzu k výuce češtiny pro pedagogy plzeňských ZŠ a jazykových kurzech pro dospělé. Projekt, který je plně hrazen z MV ČR, odstartuje k 1. květnu a potrvá do konce roku 2017. Zapojeny do něj budou základní školy s významným podílem dětí s odlišným mateřským jazykem a Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň.“