Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dětské skupiny se stávají mezi rodiči fenoménem

Téma dětských skupin je v posledních dvou letech velmi diskutované, jak na odborné úrovni, tak na úrovni laické, respektive rodičovské veřejnosti. Dětská skupina představuje funkční alternativu předškolnímu zařízení na nekomerční bázi, ideální zvláště v době, kdy je kapacita jeslí a mateřských škol v místě nedostačující. Zároveň je pro rodiče finančně dostupnější než hlídací agentury a soukromé školky.
Město Plzeň si tuto potřebnost uvědomilo už v roce 2014 a bylo zároveň prvním, které v rámci České republiky otevřelo první „úřednickou“ dětskou skupinu. I z toho důvodu bylo město v pátek 24. 3. hostitelem workshopu pod názvem „Dětské skupiny v praxi“, který ve spolupráci s organizací Family and Job, z.s. realizoval magistrátní Odbor sociálních služeb, který zároveň od září 2015 provozuje magistrátní Dětskou skupinu Malíček. Seminář se uskutečnil pod záštitou rezortní náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové.
Magistrátní Malíček, první dětská skupina založená městem, funguje příkladně jako vítaný benefit pro zaměstnance už od září 2015 a do dnešního dne umožnil návrat do práce téměř třem desítkám rodičů z řad našich úředníků, ale i zaměstnanců příspěvkových organizací nebo krajského úřadu. Nabídku spolupráce ze strany Family and Job jsme proto přivítali, podobné setkání všech zainteresovaných vnímáme jako velmi potřebné - na úrovni plzeňského regionu se konalo vůbec poprvé,“ konstatuje náměstkyně primátora Eva Herinková.

Alena Hynková, vedoucí zmíněného odboru a zároveň vedoucí DS Malíček dodává: „V rámci semináře se sešli jak stávající provozovatelé dětských skupin v regionu, tak ti, kteří o vzniku této služby zatím uvažují. Rozvoji dětských skupin nahrává jednak aktuální baby boom, tak skutečnost, že založení a provoz služby je možno financovat z dotace MPSV – podle dostupných informací na jarní výzvu s alokací 350 milionů korun reagovala stovka subjektů. Město Plzeň získalo pro svoji dětskou skupinu dotaci v loňském roce a zvažujeme, že podáme žádost i do avizované podzimní výzvy.“ Magistrátní Malíček byl v době svého vzniku druhou dětskou skupinou v Plzeňském kraji (jen o měsíc dříve byla založena v Domažlicích DS Sluníčko) – v současné době funguje v regionu celkem 11 dětských skupin, je však reálný předpoklad, že toto číslo dále poroste.

Family and Job je neziskovou organizací, která slučuje fyzické i právnické osoby za účelem prosazování společného zájmu, jímž je slaďování soukromého a pracovního života: „Spolupracujeme se zaměstnavateli, rodiči, předškolními zařízeními a dalšími organizacemi, které se na politice slaďování obou sfér chtějí aktivně podílet. Domnívám se, že změn ve společnosti z pohledu work-life balance lze dosáhnout zvýšením informovanosti o této problematice, společným prosazováním zájmů zaměstnaných a změnou postojů zaměstnavatelů,“ říká zakladatelka organizace Daniela Vašíčková.

Obsahem semináře byla - vedle seznámení se zákonem o dětských skupinách a dotačních možnostech - i moderovaná diskuze na téma Požadavky na provoz DS, kde zazněl pohled zejména KHS a HZS Plzeňského kraje, nechybělo ani představení dobré praxe stávajících provozovatelů dětských skupin, a to včetně zmínění úskalí jak provozního, tak administrativního charakteru, zejména směrem k čerpání dotací.