Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

ANDĚLSKÝ SLET VSTOUPIL DO DRUHÉ DESÍTKY

Každoroční svátek plzeňských sociálních služeb připadl tento rok na páteční večer 8. prosince, kdy se velký sál Měšťanské besedy stal dějištěm již jedenáctého. Andělského sletu – v rámci tradiční akce ANDĚL 2017, kterou pravidelně pořádá magistrátní Odbor sociálních služeb ve spolupráci s Kanceláří primátora. Po roce opět oceňovalo město Plzeň své dobrovolníky a pracovníky v sociálních službách.
11. Andělský slet, v rámci něhož vystoupila i Cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic a nechybělo ani tradiční překvapení pořádajícího odboru, přivítal více na 530 hostů, z toho téměř 200 oceněných, nominovaných čtyřmi desítkami plzeňských organizací poskytujících sociální služby.

„Poděkování Města všem obětavým, nezištným a laskavým lidem prostřednictvím galavečera je tím nejmenším, jak vyjádřit vděk, úctu a uznání každému z obrovské rodiny andělů, kteří žijí své vlastní životy zároveň s životy těch, co bez jejich pomoci a lásky plnohodnotně žít nemohou. Jsem nesmírně hrdý na to, že Plzeň je zcela jistě městem s největším počtem andělů,“ přibližuje podstatu slavnostního ceremoniálu 1. náměstek primátora města Plzně Martin Baxa, který – v zastoupení primátora a společně s rezortní náměstkyní Evou Herinkovou - byl hlavní postavou večera.

Z jejich rukou pak nominovaní převzali titul ANDĚL 2017, ANDĚLSKÉ RUCE 2017 a titul DOBRÁ DUŠE 2017, která letos putovala i dvěma kolektivům: Domovince za týmovou filantropii při realizaci dobročinných akcí a Městské policii Plzeň za součinnost při řešení sociálních problémů a společných projektů s Odborem sociálních služeb MMP.

„Jedenáctý ročník přinesl i jeden nový, smutný titul - Anděl navždy….. Ten bude od tohoto roku patřit vždy těm, kteří sociálním službám věnovali život. Jejich andělé strážní na chvíli zavřeli oči a tím završili jejich životní pouť, nejednou velmi předčasně. Smutný byl rok 2017 pro plzeňské sociální služby,“ dodává s účastí rezortní náměstkyně Eva Herinková. Symbolického uznání se tak in memoriam dostalo Petru Štainiglovi, řediteli Centra terénních a pobytových služeb Zbůch, Jiřímu Krzanowskému, realizátorovi projektu Zdravá svačinka, Marii Mackové, angažované člence Svazu tělesně postižených a Jiřímu Kuthanovi, bývalému radnímu města Plzně pro oblast sociálních věcí. Ocenění jejich práce převzali od náměstkyně Evy Herinkové a náměstka Martina Baxy rodinní příslušníci.

8. prosinec otevřel Andělskou síň již osmému Zlatému Andělovi. Nebyl jím nikdo jiný, než mistr svého oboru, který nechybí u žádné významnější akce ve městě, profesionál, jehož služby poptávají daleko za hranicemi regionu, člověk, který organizaci, v jejímž čele stojí téměř půl století, vytvořil renomé. „Zlatého Anděla PRO ROK 2017 za obětavou a dlouholetou práci v čele Spolku neslyšících Plzeň, realizaci projektů na podporu aktivního života sluchově postižených, odstraňování bariér v komunikaci a osobní přínos plzeňským sociálním službám převzal z rukou prvního náměstka primátora Martina Baxy, rezortní náměstkyně Evy Herinkové a ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu Heleny Knížové sociální pracovník, pedagog a lingvista pan Miroslav Hanzlíček,“ přibližuje Alena Hynková, vedoucí pořádajícího odboru, v jehož režii se celý galavečer s pestrým programem každoročně odehrává. Ta zároveň doplňuje: „Dokážeme transplantovat srdce, ale laskavé srdce transplantovat neumíme. V Besedě se ale v tomto čase každý rok potkávají výhradně Ti, kteří laskavost a dobrotu mají ve své základní výbavě. Andělský slet je neformálním svátkem všech, kteří vědí, že základem štěstí jsou dobré srdce, soucit a láska. A že se andělů v tomto sále slétá s každým rokem více a více je velkým štěstím pro ty, kterým propůjčují křídla, ale i pro město samo.“