Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

PLZEŇŠTÍ ANDĚLÉ SE SLÉTLI DO BESEDY

Velký sál Měšťanské besedy byl v pátek 2. prosince dějištěm jubilejního 10. Andělského sletu – v rámci tradiční akce ANDĚL 2016, kterou pravidelně pořádá magistrátní Odbor sociálních služeb ve spolupráci s Kanceláří primátora. Po roce opět oceňovalo město Plzeň své dobrovolníky a pracovníky v sociálních službách.
„Jsem opravdu hrdý na to, že Plzeň je městem s největším počtem andělů – andělů, kteří pomoc bližnímu vnímají jako běžnou a nedílnou součást vlastních životů. Poděkování Města všem obětavým, nezištným a laskavým lidem formou galavečera je tím nejmenším, jak vyjádřit vděk, úctu a uznání každému z nich,“ přibližuje podstatu slavnostního ceremoniálu primátor města Plzně Martin Zrzavecký, který - společně s rezortní náměstkyní Evou Herinkovou - byl hlavní postavou večera.
10. Andělský slet, který se nesl ve svátečním duchu - s přispěním tanečního tria Sportovního klubu vozíčkářů Praha, pěveckého souboru Jiřičky a talentu plzeňské Konzervatoře Hynka Hradeckého, byl rekordní - přivítal více než 500 hostů, z toho téměř 200 oceněných, nominovaných čtyřmi desítkami plzeňských organizací poskytujících sociální služby. Všichni tito pak převzali z rukou primátora města Plzně a náměstkyně pro oblast sociálních věcí titul ANDĚL 2016, titul ANDĚLSKÉ RUCE 2016 a titul DOBRÁ DUŠE 2016.
„Město nezapomíná ani na ty, kteří se velmi zasloužili o zkvalitňování služeb pro potřebné, ale slavnostního večera už se bohužel nedožili. I letos proto byla udělena cena „Dobrá duše 2016 In Memoriam“, která náleží paní Ludmile Vildové, dlouholeté předsedkyni Svazu důchodců Plzeň-Skvrňany, obětavé dámě s velkým srdcem a schopností uzdravovat tělo i bolavou duši“, dodává s účastí rezortní náměstkyně Eva Herinková. Symbolické uznání pro Paní Lídu a ocenění její práce pro plzeňské seniory převzala předsedkyně Krajské rady Svazu důchodců ČR Bohumila Šmolíková.
Posedmé se 2. prosince otevřela i pomyslná Zlatá andělská síň, aby do ní po Andulce Srbové, Miroslavu Valinovi, Karlu Ženíškovi, Jiřím Lodrovi, Bohumile Hajšmanové a Pavlu Janouškovcovi vstoupila další významná postava plzeňských sociálních služeb. „Titul nejvyšší získává dáma, která stála u zrodu multifunkčního zařízení, v době svého vzniku unikátního v rámci celé republiky, a stejně tak je podepsána pod nevšedními projekty, které se jako dobrá praxe šíří po českých krajích. Zlatého Anděla pro rok 2016 za obětavou práci v čele Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, realizaci inovativních projektů na podporu aktivního života seniorů a osobní přínos plzeňským sociálním službám převzala z rukou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého a rezortní náměstkyně Evy Herinkové ředitelka TOTEMu Vlastimila Faiferlíková,“ uzavírá Alena Hynková, vedoucí pořádajícího odboru, v jehož režii se galavečer každoročně odehrává.