Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

O dotace mohou nově žádat i organizace, které cvičí asistenční psy pro lidi s postižením

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v pátek navštívila obecně prospěšnou společnost Pestrá společnost, která cvičí asistenční psy pro lidi s postižením. MPSV v letošním roce vůbec poprvé připravilo finanční dotační program určený pro organizace, které se zabývají výcvikem asistenčních psů. Dosud tuto možnost měli jen ti, kteří se profesionálně věnovali výcviku vodících psů pro nevidomé.

„Jsem velice ráda, že takto můžeme podpořit víc organizací a tím i lidí, kteří pomoc psa potřebují. Dochází tak k narovnání podpory osob s jinými druhy zdravotního postižení, jako jsou například osoby s autismem, se svalovou dystrofií či lidé po úrazech,“ uvedla ministryně Marksová.

Dotace mají přispět ke zlepšení a zkvalitnění podmínek sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a také usnadnit zajištění financování pořízení, výcviku a přidělování asistenčních psů. Právě organizace, které se zabývají touto náročnou a velmi důležitou činností, již delší dobu upozorňovaly na to, aby stát kromě vodících psů podpořil i výcvik psů asistenčních. Přesto k tomu došlo historicky poprvé až pod vedením ministryně Michaely Marksové a MPSV připravilo pro tuto oblast účelový dotační program.

Ministryně Michaela Marksová tak naplnila svůj slib, že se bude o dotace na asistenční psy plně zasazovat.

Asistenční pes pomáhá lidem se zdravotním postižením při každodenních činnostech a je pro tyto osoby nenahraditelnou součástí jejich života. Díky nim mohou lidé s postižením žít plnohodnotnější a samostatnější život, aniž by byli závislí na pomoci někoho jiného. Pes pomáhá lidem při pohybu, zvládat překážky v prostoru, při převlékání, polohování, otvírání dveří či přivolá pomoc v případech nebezpečí.

Více informací včetně formuláře žádosti o dotaci najdou zájemci zde.