Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

„Nebuďme lhostejní….“ počtvrté

Týdny od 5. do 16. 12. byly v rámci plzeňského magistrátu ve znamení již 4. charitativní sbírky, kterou pod názvem „Nebuďme lhostejní…“ organizuje tradičně Odbor sociálních služeb MMP. Sbírka se uskutečnila pod záštitou primátora města Martina Zrzaveckého a náměstkyně pro oblast sociálních věcí Evy Herinkové.
Letošní ročník sbírky byl o týden delší, než ty předchozí - vyšli jsme tak vstříc žádostem kolegů, kteří by z důvodu čerpání dovolených v závěru roku neměli šanci se sbírky zúčastnit. A to je velmi potěšující zjištění v době, která se solidaritou, pochopením a pomoci bližnímu příliš nevyznačuje. Jsem opravdu rád, že jsem součástí týmu, který není lhostejný,“ přiznává primátor Martin Zrzavecký.
Děkujeme všem kolegům, kteří anonymně naplnili sběrné koše velmi potřebnými věcmi - postarali se tak o příjemné překvapení těm, co v životě moc štěstí nemají. Každý ze zaměstnanců magistrátu, ale zároveň z úřadů městských obvodů, příspěvkových organizací a Městské policie, měl tak v čase adventním možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se do humanitární pomoci směřované těm nejzranitelnějším – ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, letos i opuštěným seniorům – tedy všem těm, co nemají zrovna na růžích ustláno,“ upřesňuje rezortní náměstkyně Eva Herinková.

„Poděkování patří letos i paní farářce Julianě Hamariové ze Sboru ČCE Stříbro, která do sbírky nasměrovala dárky z projektu Diakonie ČCE „Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům“. Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží, společně s hračkami a vánočními dárky budou prostřednictvím našeho odboru a za pomoci strážníků Městské policie a odboru vnitřní správy magistrátu předány Naději, Městské charitě Plzeň a Domovince. Každá pomoc se počítá a každá z darovaných věcí skončí u toho, kdo ji skutečně potřebuje,“ dodává Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb MMP.

Děkujeme, že nejste lhostejní…..