Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

"Nebuďme lhostejní…" potřetí

Týden od 7. do 11. 12. byl v rámci plzeňského magistrátu ve znamení již 3. charitativní sbírky, kterou pod názvem „Nebuďme lhostejní…“ zorganizoval Odbor sociálních služeb MMP. Sbírka se uskutečnila pod záštitou primátora města Martina Zrzaveckého a náměstkyně pro oblast sociálních věcí Evy Herinkové.

Každý ze zaměstnanců magistrátu, ale zároveň z úřadů městských obvodů, příspěvkových organizací a Městské policie, měl tak v čase adventním možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se do humanitární pomoci směřované těm nejzranitelnějším – ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, samoživitelkám – všem těm, co nemají zrovna na růžích ustláno…..

„Děkujeme všem kolegům, kteří vyslyšeli naši výzvu a zcela anonymně naplnili sběrné koše velmi potřebnými věcmi - postarali se tak o příjemné překvapení těm, co v životě moc štěstí nemají. Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží, společně s hračkami a vánočními dárky byly prostřednictvím našeho odboru a za pomoci odboru vnitřní správy magistrátu předány organizacím: Naději, Městské charitě Plzeň a Potravinové bance Plzeň. Každá pomoc se počítá a každá z darovaných věcí skončí u toho, kdo ji skutečně potřebuje,“ dodává Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb MMP.

3. ročník sbírky, jejímiž patronkami jsou tajemnice magistrátu Dagmar Škubalová a ředitelka Úřadu služeb obyvatelstvu MMP Helena Knížová, vynesl oproti loňsku zhruba dvojnásobné množství darů. Děkujeme, že nejste lhostejní…..