Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Změny ve financování sociálních služeb

Transparentní, zpětně ověřitelné poskytování dotací a nediskriminační jednotný přístup ke všem poskytovatelům bez ohledu na jejich právní formu. Tak by měla nově vypadat oblast financování sociálních služeb od ledna příštího roku, kdy přechází jeho podstatná část ze státu na kraje.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo prosadit zvýšení platů zaměstnanců pracujících v sociálních službách o 750 milionů korun. Další zpráva se týká novely zákona o sociálních službách, která prošla do třetího čtení,“ uvedla náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.

V jaké fázi se tento proces nachází a jaké kroky podniká resort práce a sociálních věcí vysvětlovali na celostátní konferenci pořádané Českou asociací pečovatelské služby zástupci ministerstva.

S plánem připravovaných legislativních změn seznámil účastníky konference ředitel odboru sociálních služeb David Pospíšil. Jako hlavní a dlouhodobou prioritu MPSV označil podporu terénních a pečovatelských služeb pro klienty, tak aby mohli lidé potřebující pomoc strávit co nejvíce času ve svém přirozeném prostředí.

Největší změnou v oblasti sociálních služeb bude vznik jasně definované sítě sociálních služeb. Poskytovatelé získají mnohem větší jistotu a garance pro plánování dlouhodobých aktivit a také jasnější informace o výši budoucího financování. Ministerstvo připravuje profesní zákon, do něhož by se mělo nově začlenit co nejvíce zkušeností od lidí přímo z praxe. První setkání stovky pracovníků v sociálních službách nazvané Podzimní škola již proběhlo, chystá se „jarní“ pokračování. Dalšími kroky by mělo být odladění překryvů v jednotlivých službách, čímž dojde ke zvýšení standardů, kvality a výše finančních prostředků na jednotlivé služby pro klienty.

Pospíšil také vysvětlil snahu o omezení takzvaných neregistrovaných služeb. Naopak zvýšit by se podle jeho slov měla spolupráce s kraji, obcemi a neziskovým sektorem v oblasti střednědobého plánování sociálních služeb.

Vedoucí oddělení financování sociálních služeb Linda Maršíková poté odpovídala na dotazy, které souvisí přímo s procesem přechodu financování těchto služeb na kraje. Ty budou odpovědné za rozdělování dotací do vznikající sítě poskytovatelů, dotační řízení bude také postoupeno krajům. Ty již přijaly nebo sladily svoji metodiku s ministerstvem. Ministerstvo bude kontrolovat metodiku, finanční vypořádání a provádět finanční kontrolu krajů. Maršíková ujistila přítomné poskytovatele, že MPSV si nadále ponechalo nástroje, kterými může rychle a účinně odstranit možné problémy a ochránit poskytovatele sociálních služeb.

Zdroj: Veřejná správa, 9. 10. 2014