Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Žijí na okraji společnosti a zítra mají svůj den

Praha, 19. února 2014, tisková zpráva MPSV

Na čtvrtek 20. února připadá Světový den sociální spravedlnosti. Jeho cílem je potírání chudoby, nezaměstnanosti a nerovných podmínek. Podle Evropské komise si Česká republika v tomto směru nevede špatně – lepších výsledků v boji s chudobou a sociálním vyloučením dosahuje z celé EU už pouze Nizozemsko. Ohroženým Čechům podávají pomocnou ruku projekty Evropského sociálního fondu.

V České republice je podle průzkumu Evropské komise ohroženo chudobou a sociálním vyloučením 15,4 procent obyvatel. To je druhé nejnižší skóre z celé EU. Lépe si vede pouze Nizozemsko s 15,0 procenty. Druhý konec žebříčku obsadilo Bulharsko se 49,3 procenty populace. „Je dobré, že si v rámci EU vedeme výborně. Nicméně lidí propadajících se do chudoby u nás neustále přibývá. Nejvíce ohrožení jsou osaměle žijící senioři a rodiče, kteří vychovávají své děti sami. Přibývá také sociálně vyloučených lokalit. Považuji proto za nezbytné tuto situaci aktivně řešit a zachovat sociální smír. Tato vláda bude věnovat sociální solidaritě mnohem větší pozornost než vlády předchozí,“ komentuje hodnocení Evropské komise ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Více na http://www.mpsv.cz/files/clanky/17333/TZ_190214c.pdf