Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Výsledky dotačního řízení pro rok 2014

Na webových stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/17132  naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2014 za program podpory A (služby s místní/regionální působností) a program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností).