Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Výběrové řízení MPSV

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

ředitel/ředitelka odboru sociálních služeb
VŘ 008/2014

Požadavky:

•ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
•výborná znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
•minimálně 3 roky praxe ve veřejné správě nebo samosprávě
•minimálně 2 roky praxe v řídících pozicích
•minimálně 5 let praxe v oblasti sociální politiky (zejména financování sociálních služeb, plánování rozvoje sociálních služeb), z toho alespoň 3 roky praxe v oblasti sociálních služeb
•zkušenosti s řízením projektů ESF nebo obdobných projektů z veřejných rozpočtů
•znalost AJ (standardizovaná zkouška na úrovni 1 dle Věstníku MŠMT č. 10/2011)
•plynulá znalost českého jazyka slovem i písmem na úrovni rodilého mluvčího
•dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
•organizační a komunikační schopnosti
•samostatnost, odpovědnost, spolehlivost
•osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.
•občanská bezúhonnost
Hlavní náplň činnosti:

•vytváření koncepce systému sociálních služeb v kontextu celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů; v souladu s principy reformy veřejné správy a evropským sociálním modelem
•zajištění tvorby a realizace národních koncepcí v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
•podílení se na tvorbě koncepce čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů v oblasti opatření směřujících k podpoře sociální integrace a zajištění implementace strukturální pomoci v této oblasti
•vytváření podmínek pro zajišťování kvality poskytovaných sociálních služeb
•zajišťování expertíz nezbytných pro sledování a vyhodnocování dostupnosti a kvality sociálních služeb
•zodpovědnost za vytváření koncepce financování sociálních služeb a koncepce dotační politiky MPSV včetně napojení na systém čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů
•spolupráce na tvorbě koncepce investičního rozvoje sociálních služeb a zajištění odborného posuzování investiční výstavby v oblasti sociálních služeb
•spolupráce při tvorbě a realizaci národních koncepcí v oblasti prevence kriminality mládeže, protidrogové politiky, politiky v oblasti národnostních a etnických menšin
Nabízíme:

•zavedený systém dalšího profesního vzdělávání
•zaměstnanecké benefity
Nástup dle dohody. Plný pracovní úvazek. Platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb. Místo výkonu práce Praha.

Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopií dokladu o vykonané jazykové zkoušce, kopií osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (nebo kopií podání žádosti o vydání osvědčení) a kopií výpisu z trestního rejstříku doručte do 19. února 2014 (včetně) na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.2.2014