Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Veřejně prospěšné práce, jak na ně?

Mezi nejvyužívanější nástroje Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti patří veřejně prospěšné práce (VPP). Jsou určeny především na méně kvalifikované a pomocné činnosti a ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně pouze po určitou dobu, nejdéle jeden rok.

„Nejčastěji je zaměstnavatelé využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství nebo k zajištění dalších činností, na které zejména obce nemají vlastní personální kapacitu,“ říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Další kategorii pomoci nezaměstnaným představují Společensky účelná pracovní místa (SÚPM), kde úřad práce rovněž zaznamenal značný nárůst.

K 31. 10. 2013 získalo díky tomuto nástroji práci 12 902 lidí, o rok později to bylo už 18 292 uchazečů. Většinou ve všeobecné administrativě, účetnictví, gastronomii, obchodu, ve strojírenství, stavebnictví, ve službách a sociální oblasti, dále jako řidiči, skladníci či čerpadláři. Nově vzrostl počet takto podpořených míst i ve strojírenských oborech.

Celkem 3194 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb (kadeřnické, kosmetické, masérské, regenerační či rekondiční služby), zakázkového šití oděvů či doplňků, v prodeji nebo gastronomii. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou taková místa vytvořit, mohou dostat od ÚP ČR příspěvek na mzdové náklady jednoho zaměstnance max. do výše 15 tisíc Kč měsíčně, a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku.

„V případě, že zaměstnají mladého člověka do 30 let nebo uchazeče o zaměstnání nad 55 let, může se částka vyšplhat až na 24 tisíc Kč měsíčně,“ vysvětluje ředitel Odboru trhu práce ÚP ČR Jan Karmazín.

Poradenství a rekvalifikace

ÚP ČR ale nabízí uchazečům o zaměstnání rovněž profesní poradenství i možnost rekvalifikací. Zájem o rekvalifikace je ze strany klientů značný. Zatímco k 31. 10. 2013 se jich účastnilo 8 201 lidí, letos v říjnu to bylo už 14094 zájemců.

Klienti volili rekvalifikace zaměřené hlavně na základní a speciální počítačové dovednosti, zdravotní či sociální oblast, služby v prodeji, účetnictví, svářečské a masérské kurzy, kurzy pro vizážistky, strážné nebo chtěli získat řidičské průkazy (od sk. C).

Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se obvykle rozhodují lidé mezi 20–24 a 35– 39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.

Regionální projekty

Nepostradatelnou součást činnosti ÚP ČR tvoří regionální projekty. V současné době probíhá celkem 88 regionálních individuálních projektů zaměřených na skupiny uchazečů věkové kategorie do 30 let bez praxe či uchazeče starší 50 let. Programy myslí i na uchazeče, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než pět měsíců, osoby se zdravotním postižením, rodiče s malými dětmi či nezaměstnané ze sociálně vyloučených lokalit.

Zdroj: Právo, 10. 12. 2014