Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Stáže ve firmách pomáhají nezaměstnaným také v Plzeňském kraji

Míra nezaměstnanosti v Plzeňském kraji dosáhla 6,9 % a na Úřadech práce v regionu bylo ke konci ledna 2014 registrováno přes 27 tisíc uchazečů o zaměstnání. Absolventi, osoby na a po rodičovské dovolené a lidé starší 50 let jsou na trhu práce znevýhodněni. Nejen pro ně je tu od června 2012 inovativní vzdělávací projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Díky projektu získávají lidé, kteří nemohou dlouhodobě najít zaměstnání, praxi a stávají se na trhu práce konkurenceschopnějšími. O stáže ve firmách je enormní zájem, momentálně je v celé České republice zaregistrováno přes 31 000 uchazečů a téměř 9 000 poskytovatelů. Výjimkou není ani Plzeňský kraj, kde je evidováno téměř 1500 zájemců o stáž a 169 společností.

Za více než rok fungování projektu bylo v rámci České republiky zahájeno 5 213 stáží u více než 2 400 poskytovatelů. V Plzeňském kraji bylo zahájeno 94 stáží, z toho již bylo 71 ukončeno.

Na webových stránkách www.stazevefirmach.cz je k dispozici katalog stáží, kde jsou vždy vypsány aktuální karty stáží, ke kterým se mohou zájemci přihlásit. Délka jednotlivých stáží se pohybuje od 1 do 6 měsíců, aktuálně lze ještě absolvovat stáže v rozsahu do 320 hodin. Stážistu v průběhu stáže odborně vede mentor, který je hlavní osobou zodpovědnou za průběh a kvalitu stáže. Po úspěšném absolvování stáže získá účastník certifikát „Europass – doklad o stáži“ sloužící jako potvrzení o získaných odborných dovednostech.

Poskytovatelé mohou díky stážím nalézt vhodné zaměstnance a „vyzkoušet“ si je v reálu. V průměru se každý čtvrtý stážista osvědčil a byl poskytovatelem zaměstnán.

„Velký zájem o stáže překonal naše očekávání. Jsme proto velmi rádi, že nám rozpočtové možnosti dovolí realizovat více stáží, než je deklarovaných 5000 stáží. Dle našich odhadů bychom měli uskutečnit na 6000 stáží,“ uvedla Kateřina Šímová, hlavní manažerka projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

Bližší informace na www.stazevefirmach.cz nebo www.facebook.com/stazevefirmach.

Na vyžádání je možno poskytnout kontakt na stážistu nebo poskytovatele stáží z Vašeho regionu, kteří se s Vámi podělí o své osobní zkušenosti s projektem Stáže ve firmách-vzdělávání praxí.

Ráda poskytnu další informace a kontakty.


Barbora Umancová
Senior Account Executive
Slezská 113
130 00 Prague 3
Czech Republic
M: +420 724 724 281
bumancova@webershandwick.cz
www.webershandwick.cz