Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Přeprava seniorů a těžce zdravotně postižených občanů se od dubna změní

Současná podoba přepravy seniorů a těžce zdravotně postižených občanů v Plzni se od dubna letošního roku změní. Nahradí ji nový systém, který nabídne nepřetržité dispečerské služby a možnost objednat si přistavení vozu na potřebný čas. Dopravu i provoz call centra a dispečinku zajistí Plzeňské městské dopravní podniky na základě smlouvy uzavřené s městem.

Přeprava seniorů a těžce zdravotně postižených občanů je v současné době nevyhovující. „Zhruba od roku 1997 nereflektuje vývoj obslužnosti a vozovou vybavenost veřejné městské dopravy, proto přicházíme s novým řešením, na kterém se podíleli jak pracovníci odboru sociálních služeb magistrátu, tak projektoví manažeři dopravních podniků,“ uvádí Jiří Kuthan, radní pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví. „Smyslem nového systému je zefektivnit tuto dopravu, vyhovět požadavkům jak ze strany seniorů, tak handicapované veřejnosti, a zvýšit komfort služeb pro zmíněné cílové skupiny,“ dodává Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu.

Speciální linka Z 72, která byla zřízena za účelem přepravy zdravotně postižených občanů a seniorů v době nedostatečné obslužnosti města bezbariérovými spoji, je nyní minimálně využívána. Zdravotně postižení tímto autobusem nejezdí vůbec. „Během zhruba posledních patnácti let se situace změnila. Až na několik výjimek neexistují v Plzni linky neobsluhované alespoň jedním bezbariérovým spojem. Speciálním autobusem Z 72 nyní přepravujeme v průměru jen čtyři až šest osob,“ vysvětluje ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Michal Kraus důvod, proč tato linka se zavedením nového systému od letošního 1. dubna 2014 přestane jezdit.

„To, co odbor sociálních služeb vnímá jako důležité, je zajištění přepravy těžce zdravotně postižených občanů podle jejich individuálních potřeb. I přes značný posun ve vybavenosti vozového parku dopravních podniků existuje řada různých důvodů, pro které nemohou někteří handicapovaní využít či využívat běžnou městskou veřejnou dopravu. A stejné je to i v případě převozu zdravotně postižených dětí do škol,“ říká Alena Hynková.

Odbor sociálních služeb magistrátu ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky proto zpracoval nové řešení. „Návrh vychází z našich opakovaných šetření a reflektuje potřeby cílových skupin, jimž je určen. Ať už se jedná o provoz call centra, dispečinku s provozním režimem 24 hodin denně pod sedm dnů v týdnu, pohotovost řidiče, odvoz postižených dětí do a ze školy, dopravu na zavolání nebo zajištění pravidelné i nepravidelné dopravy klientů Centra pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu,“ sděluje Hynková.

Pro dopravní podniky znamená nové řešení přepravy kromě jiného nákup tří vozidel s bezbariérovými úpravami. „Uvažujeme o koupi dvou vozů s přepravní kapacitou šestnáct plus jeden, ve kterých je možné upravovat počet sedaček podle potřeby převozu handicapovaných a do nichž se vejde až šest vozíků, a jednoho osobního automobilu,“ doplňuje Michal Kraus.

Dopravu na zavolání dopravce zpoplatní. „Nástupní taxa pro každou přepravovanou osobu a její doprovod bude pro dospělého a dítě ve věku od šesti do patnácti let deset korun. Za každou jednotlivou jízdu po městě zaplatí dospělý 20 a dítě deset korun, mimo Plzeň pak 11 korun za kilometr,“ konstatuje ředitel.

„Služba „od dveří ke dveřím“, tedy asistovaná individuální doprava zdravotně postižených osob, kterou třetím rokem zajišťuje firma Jan Pešek, nebude tímto modelem ohrožena,“ dodává Alena Hynková.

Nový systém dopravy bude fungovat od 1. dubna 2014. Smlouva se uzavře do konce března. V závěru letošního roku bude vyhodnocena efektivita všech nově nastavených služeb. Město má právo prodloužit smlouvu tak, že nejpozději tři měsíce před uplynutím doby jejího trvání sdělí provozovateli, že uplatňuje opční právo. V takovém případě bude její účinnost prodloužena do 31. března roku 2019.

Za rok poskytovaných služeb, tedy od dubna 2014 do března 2015, zaplatí město dopravním podnikům 4,7 milionu korun.