Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Plzeň otevírá nové vzdělávací centrum Dům digitálních dovedností pro děti, mládež i seniory

Doba pokročila, díky vědeckému pokroku neskutečně „zrychlila“ a nyní žijeme v moderním světě plném inteligentních technologií. Pro děti to znamená skok od panenek k robotům, dospělí a senioři se musí rychle seznámit se všemi dnešními vymoženostmi.

Dům digitálních dovedností (dále jen DDD) zahájí provoz 10. března 2014 v bývalém Americkém centru, v ulici Dominikánská 9. DDD je jedinečný projekt zaměřující se na vzdělávání všech věkových kategorií (děti, dospělí, senioři, speciální nabídku máme připravenou rovněž pro rodiče a pedagogy MŠ i ZŠ) v oblasti IT dovedností. Takto koncipovaný projekt je zaměřený na vzdělávání s nejnovější a nejmodernější IT technologií.

Pro děti jsme přichystali spoustu zajímavých kurzů jako např. Postav a naprogramuj vlastního robota za pomoci Lego MINDSTORMS. Účastníci kurzu budou mít možnost si sestavit nejednoho robota a pomocí jednoduchého na ikonách založeného programovacího rozhraní jej i ovládat. „V dalším chystaném kurzu, Vytvoř vlastní knihu si zkusí být děti na chvíli autorem, ilustrátorem, grafikem, sazečem i knihvazačem. Vyzkouší si experimentování s písmem i čistou práci v programu InDesign. Z kurzu si odnesou hotovou knihu,“ zve účastníky vedoucí DDD Iveta Hrotková. „Další nevšední zážitky děti zažijí například v kurzu Staň se fotografem pro Google, která jak název napovídá, se orientuje na tvorbu, úpravu a publikaci fotografií pod dohledem certifikovaného Google fotografa Ondřeje Boučka,“ dodává.

Na své si přijdou i senioři. Jeden ze způsobů, jak být stále aktivní ve stáří, je vzdělávání. Svoji činnost DDD zahájilo již v minulém roce Virtuální Univerzitou třetího věku, jejímž garantem je Česká zemědělská univerzita v Praze. „Senioři v kolektivu sledují internetový přenos přednášek. Při každé z nich vypracovávají kolektivní test nebo se uskuteční řízená diskuse v návaznosti na dané téma, které slouží k ověření pochopení celého výkladu. Výhoda tohoto studia je ta, že student si po odučené hodině může jednotlivé přednášky pouštět z domova přes internet. Výuku v letním semestru zahajujeme 11. 2. 2014 od 10 hodin kurzem Historie a současnost české myslivosti,“ doplnila Bc. Ivona Krausová. V případě zájmu se mohou senioři na Virtuální U3V přihlašovat na emailu: krausovai@plzen.eu nebo na telefonu 607 007 392. Dále je pro seniory připraven kurz Počítač naplno, který je určen začátečníkům, jež s tímto přístrojem začínají, nebo lidem, kteří zatím objevují, co všechno jim užívání počítače může nabídnout. Seznámí se s počítačem, jeho základními programy a fungováním, s osobním nastavením PC, se soubory a složkami, jejich kopírování a mazání, ukládání obrázků, základy psaní v textovém editoru, seznámení s internetem a s řadou běžných uživatelských programů. Kurz se skládá z 20 lekcí a bude přizpůsobený tempu seniorů. Dále se mohou těšit na Komplexní kurz fotografie a práci s digitálním fotoaparátem. Cílem tohoto rozsáhlého kurzu je seznámit účastníka s ovládáním a funkcemi digitální zrcadlovky. Vysvětlení základních pojmů jako: kompozice, expozice, atd. Každý z účastníků si vyzkouší portrétní, exteriérovou a interiérovou fotografii, kterou se následně naučí upravit v programu Adobe Photoshop.

Další chystanou aktivitou, která je do značné míry v naší republice výjimečná, jsou semináře, které budou určené rodičům dětí se specifickými poruchami učení. Na takový seminář se mohou rodiče přihlašovat již od dubna pod názvem Výukové programy pro děti se specifickými poruchami učení. „Rodiče seznámím s dostupnými programy, díky kterým se jejich děti snadněji, lépe a zábavnou formou naučí např. vyjmenovaná slova, doplňovat háčky a čárky nebo základní početní operace. Prakticky si vyzkouší užívání programů speciálně vyvinutých na výuku a pomoc při výuce dětí se specifickými poruchami učení – „dys“. Rodič tak získá představu o možnostech, jak pomoci svému dítěti,“ říká Mgr. Vojtěch Škarda. Další chystaný seminář se jmenuje Partnerem pro dítě na internetu, kde se rodiče dozví, jakým způsobem mohou pomáhat dětem v pohybu po internetu, sociálních sítích, seznamkách, apod. Naučí se chránit své dítě před možnými nástrahami, a to efektivněji, než jen cestou zákazů. Podmínkou skutečně dobré ochrany dítěte je partnerský vztah rodič - dítě na poli digitálních technologií. „Další je seminář Kyberšikana pro rodiče, kde rodič školního dítěte dostane ucelené informace o šikaně v prostředí internetu, sociálních sítí, mobilních telefonů, apod. Naučí se, jak své dítě preventivně chránit, jak mu pomoci vyhnout se potížím a jak v případě odhalení šikany postupovat. Dostane užitečné informace, na koho se obrátit v případě, že se jeho dítě stane obětí, a také jakou úlohu může (nebo by měla) sehrát škola,“ doplnil Mgr. Vojtěch Škarda.

Speciální nabídku máme připravenou také pro pedagogy plzeňských základních škol. Ve spolupráci s Institutem dalšího vzdělávání pro ně organizujeme semináře orientované na technické i metodické zvládnutí moderních technologií a vytváření interaktivních výukových materiálů. V budoucnu rovněž nabídneme učitelům kurzy zaměřené na úpravy fotek, videí a další dovednosti nezbytné pro efektivní tvorbu či úpravu učebních materiálů. Seznámíme je s fungováním a možnostmi cloudu a různých výukových aplikací a nabídneme základním školám možnost ukázkové hodiny s využitím IT techniky v jejich prostředí či v DDD.

Žáci ZŠ se mohou těšit na různé soutěže, díky nimž se mohou aktivně zapojit do výuky, prakticky využít své znalosti IT techniky a vyhrát nejmodernější přístroje z dané oblasti. Momentálně na 7 ZŠ běží první ročník soutěže “Vyzkoušej si být na chvíli učitelem“, dodává Mgr. Eva Fürbachová.

Neváhejte a navštivte naše stránky www.ddd.plzen.eu a bavte se při vzdělávání - vzdělávejte se při zábavě!