Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Od ledna 2015 se zvýší platy zdravotníků, vojáků a zaměstnanců v sociálních službách

„Za poslední léta se práce nejen ve zdravotnictví stala málo atraktivní. Je to i proto, že malé platové ohodnocení je nedostatečně motivační, a to se samozřejmě promítá do kvality poskytovaných služeb. Proto jsme prosadili zvýšení platů o pět procent, které by mělo zamezit častý odliv pracovníků a pracovnic mimo oblast zdravotnictví,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

„Oblast sociálních služeb je dlouhodobě podfinancována. Pracovníci v sociálních službách si za po všech stránkách velmi náročnou práci zaslouží adekvátní odměnu,“ dodala ministryně.

Zdravotníkům a vojákům poskytovatelům zdravotnických služeb se zvyšuje platový tarif od prvního ledna příštího roku o pět procent. Zvýšení nemohlo být provedeno již s účinností od 1. listopadu 2014 z důvodu odlišného způsobu hrazení prostředků na platy prostřednictvím takzvané „úhradové vyhlášky“. Pro vojáky poskytovatele zdravotních služeb, kteří nejsou zdravotnickými pracovníky ani lékaři a zubními lékaři, ale jejich platy jsou financovány ze zdravotního pojištění, byla zavedena nová samostatná stupnice platových tarifů.

V souvislosti se zvyšováním platů ve veřejné správě a službách dojde zároveň ke vzniku nové stupnice platových tarifů, která se bude týkat zaměstnanců, kteří jsou pracovníky sociálních služeb a sociálních pracovníků v zařízeních sociálních služeb. Platové tarify budou zvýšeny oproti základní stupnici o 4 procenta, tedy o 7,5 procenta oproti výši platových tarifů platných do 31. října 2014. Finanční prostředky jsou zabezpečeny z kapitoly MPSV ve státním rozpočtu z tzv. „neinvestičních nedávkových transferů“, která byla na rok 2015 navýšena usnesením vlády o 750 mil. Kč.

Peníze byly poměrně rozděleny podle počtu pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků všech poskytovatelů sociálních služeb skrze průměrnou platovou třídu ve výši 4 procent.

Zdroj: personalista.com, 17. 12. 2014