Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

„Nebuďme lhostejní….“ podruhé

Týden od 8. do 12. 12. byl v rámci plzeňského magistrátu ve znamení již 2. charitativní sbírky, kterou pod názvem „Nebuďme lhostejní…“ zorganizoval Odbor sociálních služeb MMP. Sbírka se uskutečnila pod záštitou primátora města Martina Zrzaveckého a náměstkyně pro oblast sociálních věcí Evy Herinkové.
Každý z téměř 600 zaměstnanců magistrátu měl tak v čase adventním možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se do humanitární pomoci směřované těm nejzranitelnějším – ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, samoživitelkám – všem těm, co nemají zrovna na růžích ustláno…..
Do letošní sbírky se jako další subjekt zapojil i Úřad městského obvodu Plzeň 1 a Městská policie – strážníci, za účasti velitele Marka Šilhana, přispěli významným dílem v hodnotě vyšší než 18 000 Kč.

„Děkujeme všem kolegům, kteří vyslyšeli naši výzvu a zcela anonymně naplnili sběrné koše velmi potřebnými věcmi - postarali se tak o příjemné překvapení těm, co v životě moc štěstí nemají. Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží, společně s hračkami a vánočními dárky byly prostřednictvím našeho odboru a za pomoci odboru vnitřní správy předány organizacím: Naději, Městské charitě Plzeň – Domovu sv. Zdislavy a Domovu sv. Františka. Každá pomoc se počítá a každá z darovaných věcí skončí u toho, kdo ji skutečně potřebuje,“ dodává Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb MMP.
2. ročník sbírky, jejímiž patronkami jsou tajemnice magistrátu Dagmar Škubalová a ředitelka Úřadu služeb obyvatelstvu MMP Helena Knížová, vynesl oproti loňsku zhruba dvojnásobné množství darů. Děkujeme, že nejste lhostejní…..