Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Ministryně podpořila projekt Obědy pro děti

Michaela Marksová přijala záštitu nad projektem, který pomáhá českým dětem v situaci, kdy jim rodiče nemohou zaplatit obědy ve školní jídelně.

„Je zarážející, že civilizovaná země ve 21. století musí řešit problémy s chudobou a s tím, že děti nemají co jíst. Mým cílem je samozřejmě, aby takových případů bylo co nejméně. Proto vítám aktivity obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a ráda jejich práci zaštítím jako ministryně práce a sociálních věcí,“ uvedla Michaela Marksová.

MPSV také již začalo jednat s dalšími resorty o možnosti zavedení příspěvků na obědy pro děti. Problém se týká hlavně dětí ze sociálně vyloučených lokalit a matek samoživitelek nebo otců samoživitelů.

„Ke konci letošního října má potvrzenou pomoc již 760 dětí, 460 z nich již obědvá. S žádostí o pomoc se na nás ale obracejí další základní školy,“ řekla zakladatelka obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN Ivana Tykač, která projekt uvedla v život.

Absence zdánlivě banální věci jako je školní oběd přitom může mít fatální následky na psychický a sociální vývoj dětí. Mimo jiné ovlivňuje i jejich celkový prospěch a studijní výsledky.

Zdroj: MPSV,14.11.2014