Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Konference Efektivita a sociální služby II

Tisková zpráva MPSV, Praha 13. února 2014
O financování a lepší organizaci sociální služeb se debatovalo na konferenci v Hradci Králové

Do jaké míry je pomoc v tíživých sociálních situacích potřebná a kdy se už stává zneužitelnou? I odpověď na tuto otázku se snažili nalézt odborníci na konferenci nazvané Efektivita a sociální služby II.
Hlavní témata konference, která se uskutečnila ve čtvrtek 13. února 2014 v Hradci Králové, se týkala změn v typologii sociálních služeb, vývoje efektivity sociálních služeb a jejího financování. V debatě se experti zaměřili také na dílčí výsledky individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“.

„V listopadu 2013 bylo v České republice registrováno 5 865 služeb, současná legislativa rozděluje sociální služby do 33 druhů a každý z nich obsahuje výčet činností, které musí poskytnout. V praxi se však ukázalo, že některé činnosti se dublují, jiné se překrývají,“ vysvětluje Radek Suda, pověřený řízením odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních služeb. Současný systém navíc zatěžuje administrativu poskytovatelů i následnou kontrolu. Pro jednu cílovou skupinu se například musí registrovat více sociálních služeb a na každou službu poskytovatel žádá peníze. To zbytečně zvyšuje náklady na celý systém.

Navrhované změny v systému poskytování sociálních služeb se budou proto týkat typologie sociálních služeb. Sociální služby zahrnují nyní sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Každá kategorie je dále rozdělena na další druhy. Podle formy poskytování se jedná o služby pobytové, ambulantní a terénní. Cílem je tento systém zjednodušit.

Aby nová struktura služeb byla efektivní a splnila svůj cíl, musí být nové druhy sociální péče navázány na další procesy tohoto systému, například na vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, na financování sociálních služeb a také na proces plánování a rozvoje sociálních služeb. V případě, že by nová typologie sociálních služeb byla schválena, jistě by pomohla snížit administrativu poskytovatelům. Taktéž by nová typologie pomohla přesněji zacílit a rychleji reagovat na potřeby cílových skupin. Základem pro určení sociální služby a konkrétních činností je navrhována charakteristika nepříznivé sociální situace,“ dodává Radek Suda.

Připravovaný materiál sleduje i změny ve financování sociálních služeb z pohledu jejich udržitelnosti. Celkové náklady na sociální systém činí v České republice přibližně 28 miliard korun. Sociální služby jsou už hrazeny z více zdrojů a v současnosti se posuzuje několik variant financování. Nejradikálnější varianta počítá s důslednou analýzou potřeb cílových skupin či lokalit s volbou vhodných druhů sociálních služeb. Financování pak bude zajištěno buď plošnou dávkou, příspěvkem na základě hodnocení příjmů a majetku či financováním poskytovatelů sociálních služeb.

Projekt Podpora procesů v sociálních službách je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Více informací o projektu lze nalézt na webových stránkách www.podporaprocesu.cz.

Petr Sulek
tiskový mluvčí