Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Virtuální U3V zahájí letní semestr kurzem Historie a současnost české myslivosti

Virtuální Univerzita třetího věku v Plzni bude zahajovat letní semestr kurzem na téma „Historie a současnost české myslivosti“
„Myslivost není pro nikoho z nás slovem neznámým. Druhý semestrální cyklus o 6 přednáškách Vás však jistě dokáže v leckterých směrech překvapit. S našimi přednášejícími se vydáme po stopách historie myslivosti, nahlédneme do přírody za lesní zvěří, ale poznáme také pravé myslivecké slavnosti. Myslivost není jen pečování o přírodu a zvířata, ale také je to jeden
ze životních stylů. O tom všem si budeme povídat s pedagogy České zemědělské univerzity v Praze.“

Zahájení výuky: v úterý 11. 2. 2014 od 10:00 hodin (poté vždy každé úterý 1x za 14 dní)
Kde: ve Správě informačních technologií města Plzně, Dominikánská 4 (v učebně 103)
Pozn.: od 3. přednášky bude výuka již probíhat v nově otevřeném vzdělávacím centru 3D – Domu digitálních dovedností, Dominikánská 9, Plzeň

Téma přednášek: 11. 2. 2014 - Od tradic k současnosti
25. 2. 2014 - Co je to zvěř
11. 3. 2014 - Prase divoké, horký brambor naší myslivosti
25. 3. 2014 - Chlouba české myslivosti – obornictví
8. 4. 2014 - Velké šelmy
22. 4. 2014 - Kam kráčí myslivecký výzkum

Účastníkem studia může být: senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku, osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, nebo čekající na statut důchodce)

Podmínka absolvování: účast na přednáškách 75% a vypracování závěrečného testu

Cena semestru/kurzu: 300,- Kč

Pro více informací či přihlášení do kurzu kontaktujte: Bc. Ivonu Krausovou, tel: 607 007 392, e-mail: krausovai@plzen.eu

Virtuální Univerzita třetího věku (dále jen VU3V) je moderní alternativou ke klasické přednáškové výuce. Je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek prezenční formou v sídlech vysokých škol nebo univerzit (vzdálenost, zdravotní důvody, apod.). Výuka probíhá tak, že studenti sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno ze seniorského portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce vypracovávají kolektivní test nebo v návaznosti na probírané téma vedou společnou diskuzi, která slouží k ověření
a pochopení celého výkladu. Studenti dostávají při výuce tištěné sylaby, ve kterých je celá přednáška vytištěná.

Výhoda studia VU3V je ta, že student si může jednotlivé přednášky pouštět z domova po přihlášení na seniorský portál www.e-senior.cz. Přihlašovací údaje obdrží po vyplnění přihlášky do semestrálního kurzu.
Studium na VU3V přináší seniorům nové poznatky i plnohodnotně strávený čas a pocit vlastní sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt. Ale nejen to, účastníci stejné generace díky pravidelnému setkávání si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, sdílet denní praktické dovednosti, vést rozhovory o dalších tématech, s kterými se v každodenním životě setkávají.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze.