Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

„Nebuďme lhostejní….“

Poslední předvánoční týden byl v rámci plzeňského magistrátu ve znamení 1. charitativní sbírky, kterou pod názvem „Nebuďme lhostejní“ zorganizoval Odbor sociálních služeb zmíněného úřadu. Sbírka se uskutečnila pod záštitou primátora města Martina Baxy a radního pro oblast sociálních věcí Jiřího Kuthana.
Všichni zaměstnanci magistrátu měli v čase od 16. do 19. 12. možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se tak v čase adventním do humanitární pomoci směřované těm nejzranitelnějším – ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, samoživitelkám, těm, co nemají zrovna na růžích ustláno…..
„Děkujeme všem kolegům, kteří v čase otevřených srdcí měli i otevřenou dlaň a mysleli na ty, co v životě moc štěstí nemají. Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží, společně s hračkami a vánočními dárky byly zaměstnanci našeho odboru předány organizacím: Fondu ohrožených dětí, Naději, Městské Charitě Plzeň – Domovu sv. Zdislavy a Domovu sv. Františka. Každá pomoc se počítá a každá z darovaných věcí skončí u toho, kdo ji skutečně potřebuje,“ dodává Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb MMP.
Společně s patronkami sbírky – tajemnicí magistrátu Dagmar Škubalovou a ředitelkou Úřadu služeb obyvatelstvu Helenou Knížovou – věří i Alena Hynková, že akce má šanci stát se dobrou tradicí. Vždyť přece: Kdo dává, dostává mnohem víc……