Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dotace pro zdravotně postižené

Upozorňujeme na vypsané dotační řízení Plzeňského kraje PROGRAM PODPORY ČINNOSTI ORGANIZACÍ SDRUŽUJÍCÍCH ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A CHRONICKY NEMOCNÉ V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2014.
Sběr žádostí probíhá od 17.12. 2013 do 17.1.2014 !

Veškeré informace nejdete na webových stránkách  http://dotace.plzensky-kraj.cz/.