Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Rozdělení dotací na podporu sociálních služeb pro rok 2013

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 594 ze dne 13. 12. 2012 rozpočet města Plzně na rok 2013. Součástí tohoto rozpočtu je i schválení dotací formou napojení na rozpočet OSS MMP. Výše všech schválených dotací naleznete v příloze.
Jako podklad pro vypracování Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2013 budeme potřebovat – stejně jako v předchozích letech - dodat upravený rozpočet, který odpovídá výši schválené dotace.
Rozpočet pro každou službu upravte v aplikaci „Dotace OSS MMP/úprava rozpočtu - vybrat službu“. Schválenou částku dotace máte již předdefinovánu, po provedení úprav, prosím vytiskněte a doneste na Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň – kompletně za celou organizaci. Úpravy bude možné provádět od 7. ledna 2013.

Veškeré dotazy směřujte na Mgr. Karolínu Vodičkovou, e-mail:vodickovak@plzen.eu, tel: 724 527 504